Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 21, 2012

O’r Gegin: Olew Cnau Ffrengig

Anaml iawn y byddaf yn prynu olew cnau Ffrengig am ei fod e mor ddrud, hyd yn oed os wyt ti’n ei gymysgu gydag olew arall â llai o flas iddo. Felly pan ddaethom ni yma i Asturias a phrynu tŷ gyda 4 coeden cnau Ffrengig aeddfed, roeddwn yn benderfynol o roi cynnig arni. Does ‘na ddim traddodiad fan hyn o wasgu cnau i gael yr olew, felly bu’n rhaid imi chwilio ar y we a gofyn i gyfeillion oedd wedi bod yng nghanolbarth Ffrainc a gweld sut oedd ei wneud e.

Mae’r cnau wedi bod yn sychu ers 6 mis ar lawr y stafell sbâr – mae gormod o hylif ynddyn nhw pan fyddan nhw’n ffres o’r goeden. Y dasg hiraf o lawer yw eu hagor nhw – 4 kilo wnes i i gyd, a fyddai hi ddim wedi bod cymaint onibai am y glaw parhaol sydd wedi’m cadw yn y tŷ.

800g o gig y cnau oedd gyda fi. Wedyn rhaid eu malu: mae hen Kenwood gyda ni a rhois i nhw yn yr hylifydd.

Dyma beth i gofio: dechrau’r peiriant cyn dodi’r cnau.

Cnau mewn un llaw a chlawr yr hylifydd yn y llall yn barod i’w stopio nhw rhag neidio i’r awyr a hedfan ar draws y gegin.

Paid â rhoi mwy na rhyw 100g o gnau ar y tro achos maen nhw’n mynd ynghlwm yn y gyllell ar y gwaelod.

 

Yna rhaid eu tostio.

Roedd y cyfeillion wedi gweld gwerinwyr Ffrainc yn gwneud hyn mewn padell enfawr dros dân coed, ond gan fy mod yn gwneud hyn yn y gegin ac nid yn y sied, rhois i nhw yn y ffwrn ar 200C am 15 munud, hyd nes eu bod nhw’n dechrau cymryd lliw euraidd.

Mae angen eu troi nhw unwaith neu ddwy yn ystod yn amser coginio er mwyn iddyn nhw i gyd cael y driniaeth.

Doeddwn i ddim yn siŵr a ddylwn i eu gadael i oeri, ond wnes i dim. Dim ond mynd â nhw’n syth at y wasg.

Ar ôl chwilio drwyadl, fe ges i’r wasg yng Nghymru. Reit ar y ffin, yn Llanymynech, mae ‘na gwmni sy’n gwerthu offer ac ati i dyddynwyr, Ascott .

Doedden nhw ddim yn addo y byddai’n iawn at olew, achos at sudd y cafodd ei gynhyrchu, ond yn awr rwyf i wedi profi ei bod yn gweithio. Mae’n fach – roedd gwaith cael 400g o gnau i fewn.

Ac mae’r olew yn dod mâs ar unwaith – hanner awr ar y mwyaf.

Wedyn gadewais i’r olew yn y siwg am ddeuddydd i waddodi – efallai’r tro cyntaf imi ddefnyddio’r gair yna ers dyddiau ysgol.

 

Ac yn olaf, ei hidlo drwy haenen ddwbl o fwslin.

Yn awr mae’n barod at yr haf a dyddiau salad.

Yr her nesaf bydd cnau cyll. Mae cyfaill yn gwybod am safle lle medr rhywun gasglu nhw wrth y kilo.

 

 

 


Responses

  1. Diddorol iawn. Doeddwn i ddim yn gwbod fod hynny´n bosib 🙂

    • Dim ond os bydd gyda ti lwyth o gnau! Ond gan taw i salad mae e. mae botel yn parhau drwy’r flwyddyn.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: