Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 24, 2012

Tŵf Gweriniaeth

Hanner y Sbaenwyr o dan 35 oed o blaid gweriniaeth. O’r bobl a fynegodd farn, mewn pôl i bapur El Pais, roedd yr un nifer yn cefnogi’r frenhiniaeth ac oedd am weld ei chefn hi. 16 mlynedd yn ôl roedd dwy dreian o holl boblogaeth Sbaen o blaid y brenin, a dim ond 13% yn barod i hawlio enw gwerinaethwr. Yn awr, 49% i 37% yw hi. Beth sy’n digwydd?

Mae’r parch tuag at y brenin Juan Carlos yn deillio o’r ffaith taw nid yr unben Franco yw e. Neu oedd e, dylwn i ddweud, pan ddaeth i’r orsedd (fel dewis Franco) ym 1976. Ychydig flynyddoedd wedyn, enillodd fwy o barch wrth gefnogi democratiaeth yn wyneb ymgais at coup d’etat gan adrannau o’r fyddin. Wedyn, wrth ei fod ef yn heneiddio ac yn brofiadol a’r prif weinidogion yn ifancach bob tro, fe gafodd ei safle personol ei gadarnhau. Roedd yn gallu byw bywyd preifat ar wahan i’w ddyletswyddau gwladwriaethol, yn hala amser gyda menywod neu’n hela anifeiliaid. Doedd neb yn dweud, na gwneud, dim.

Roedd y prif weinidog presennol, er enghraifft, yn gwybod am y daith hela i Botswana o flaen llaw. Dim gair o’i ben. Ond pan gafodd y bobl wybod, fe wylltion nhw. Ar un ochr, felly, fe fydd yn rhaid i’r llywodraeth o hyn ymlaen gadw llygad barcud ar weithgareddau’r brenin, a’u gwahardd nhw os bydd angen.

Ar yr ochr arall, mae nifer a chanran y bobl sydd wedi colli ffydd yn y frenhiniaeth fel rhan o ddemocratiaeth yr wlad yn tyfu bob dydd. Ac mae’r newid i’w weld yn gryfach ymysg yr ifainc. Fydd Juan Carlos yn gadael yr orsedd? Fydd ei fab Felipe, tywysog Asturias, yn esgyn iddi? Neu fydd y bobl yn dweud ‘Na, digon, nôl â chi at eich cestyll di-ri a pheidiwch â’n boddran dim mwy’?

Pan gaf i ateb, gei di fe!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: