Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 26, 2012

Mor Gadarn â’r Graig?

Newyddion drwg i gerddwyr sydd yn edrych ymlaen at ddilyn taith gerdded fwyaf adnabyddus y Picos de Europa’r haf yma. Mae tirlithriad wedi mynd â darn 15m o hyd o’r llwybr yn plymio lawr i’r afon. Nid tir a lithrodd, chwaith, ond yn hytrach craig enfawr, sydd wedi torri’r canal dŵr sy’n cyflenwi gorsaf bŵer Poncebos yn ogystal â’r llwybr. Yn y diwedd rhoi y rhewi a’r dadmer a’r glaw parhaus yn ormod iddi.

Nid dyma’r union fan, ond safle tebyg lle mae’r llwybr wedi ei dorri mâs o’r graig, pan oedd y canal dŵr yn cael ei adeiladu nôl yn y ganrif ddiwethaf. Mae adroddiad teledu o’r digwyddiad i’w weld fan hyn.

Mae dal yn bosib cerdded naill ai o Poncebos, am tua 7km hyd at ochr arall Culiembru, porfa fach sy’n fwy agored ac sy’n lle bach da i gael picnic, neu o bentref Cain yn Leon, ryw 4 km. Yn anffodus i bobl busnes Cain, mae’r rhan fwyaf llethol yn dechrau o Poncebos – efallai taw dyna pam mae uchel swyddogion o Leon wedi bod yn flaenllaw yn ceisio cael pont ar frys i wella’r sefyllfa cyn tymor yr ymwelwyr. Bydd rhaid cario popeth i safle’r tirlithriad mewn hofrennydd os am wneud y gwaith mor glou â hynny.

Yr wythnos hon maen nhw wedi addo y bydd popeth yn barod erbyn mis Mehefin! Gan na fyddan nhw’n gallu dechrau nes bod y tywydd wedi tawelu, mae hynny’n edrych yn annhebyg. Ac rwyf i wedi darllen colofn gan bennaeth Ffederasiwn Mynydda Asturias, sy’n dweud ar yr un llaw, ei bod yn bosib (i fynyddwyr) groesi’r bont yn Culiembru

a dringo’r ochr arall cyn disgyn unwaith eto i bentref Cain; ac ar y llall bod digonedd o gerrig eisoes wedi dod yn rhydd yn uchelderau safle’r cwymp, a chraciau mawr i’w gweld ym mur y graig ei hun. Dyma’r bont yn y llun – lan i’r darllennydd i benderfynu a ydy e’n rhywbeth y bydden nhw’n gwneud.

Efallai y bydd ymwelwyr yn darganfod rhai o lwybrau hyfryd yr ardal sydd heb fod mor enwog â’r Ruta del Cares. Ond rwy’n amau bod llawer yn dod gyda rhestr yn eu llaw, a dim ond y Cares wneith y tro iddyn nhw.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: