Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 30, 2012

Naturiaethwyr v Bugeiliaid: Cymal XXXX

Yr wythnos hon roedd y da byw i fod wedi dringo i’w porfeydd ym mynyddoedd y Picos de Europa. Mae’r rhan fwyaf yn dal i lawr yn y dyffrynnoedd oherwydd y tywydd drwg, ond mae crachen hen ddadl wedi ei hagor eto rhwng y bugeiliaid a’r grwpiau sy’n ceisio amddiffyn anifeiliaid ac adar prin yr ardal. A hynny oherwydd bod gŵr ifanc wedi dod o hyd i eryr euraid ar fin marw yn un o’r cymoedd sy’n uno’r Picos a’r môr.

Gwryw oedd yr aderyn, wedi dod o’r ŵy y llynedd, ac yn ffodus roedd y milfeddyg lleol yn gweld ei fod wedi ei wenwyno ac wedi llwyddo i achub ei fywyd. Beth sy’n digwydd yw bod y bugeiliaid – rhai ohonyn nhw – yn dodi gwenwyn ar gyrff anifeiliad marw a’u gadael ar y mynydd er mwyn ceisio lladd bleiddiaid. Os daw aderyn heibio heibio ac ymuno yn y gwledd bydd ef hefyd yn dioddef.

Mae gwenwyno bleiddiaid yn drosedd. Mae awdurdodau parc cenedlaethol y Picos (a reolir yn awr gan y cymunedau awtonomaidd) yn trwyddedu lladd o bryd i’w gilydd, pan fydd bleiddiaid wedi ymosod ar lawer o ŵyn neu eifr. Mae colledion y ffermwyr yn cael eu talu. Ac yn awr mae’r naturiaethwyr yn cyhuddo’r awdurdodau o edrych naill ochr pan fydd achosion o wenwyno. Mae rhai’n dweud nad yw’r Parc bellach yn diogelu anifeiliaid gwyllt yn y modd y dylai. Blog Naturaleza Cantábrica yw un ohonyn nhw (yn Sbaeneg).

Hap a damwain oedd bod achos yr eryr euraid wedi dod yn hysbys – ac yn lwcus iawn gan taw dim ond 32 pâr sydd yn nythu yn Asturias. Y gred ymhlith y naturiaethwyr yw taw gwenwyn laddodd un o’r ddau fwltur barfog ifainc a ryddhawyd yn y Picos ddwy flynedd yn ôl: mae cyw bach arall (wel nid mor fach â hynny, mae’n 2k eisoes a heb ddod i’w blu eto)  yn cael ei baratoi ar gyfer ei ryddhau’r haf yma, ond rhaid gofyn faint o fywyd geith e.

Crwynllys y gwanwyn ffoto:cathasturias

A gan nad oes gyda fi llun (fy hun) o eryr euraid na fwltur barfog sy’n edrych yn fwy na dot, dyma enghraifft o flodau prydferth y Picos. Bydd y rhain yn ymddangos unrhyw funud!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: