Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 1, 2012

Lleianod yn Dwyn Plant

260 yn Madrid yn unig. Dyna faint o gwynion cyfreithiol sydd wedi eu gwneud gan deuluoedd sy’n honni bod staff ysbytai – lleianod yn anad neb – wedi dwyn eu babanod newydd-anedig a’u rhoi i deuluoedd ‘mwy teilwng’. Y gred yw bod pobl o fewn yr eglwys Gatholig yn chwilio am blant i bobl grefyddol oedd yn ffaelu cael eu rhai eu hunain. Mae’r mwyafrif o’r achosion wedi eu rhoi naill ochr oherwydd diffyg papurau, ond mewn eraill mae gobaith y bydd meddygon, bydwragedd a nyrsus oedd yn bresennol wrth i’r plentyn gael ei eni yn cael eu dwyn o flaen y barnwr-ymchwilydd i roi tystiolaeth.

Roedd hyn i gyd yn digwydd tua diwedd cyfnod yr unben Franco, pan oedd gan yr eglwys ran bwysig iawn yn adeiladwaith cymdeithas Sbaen. Yr ôl yr honiadau, roedd babanod yn cael eu cymryd o un rhan o’r wlad – hyd yn oed o’r Ynysoedd Dedwydd, ar fwrdd llong – a’u rhoi i deuluoedd newydd rywle arall. Mewn rhai achosion roedd y fam naturiol yn ddibriod, ond yn y rhan fwyaf sydd wedi siarad yn gyhoeddus, roedd gŵr a gwraig wedi eu gadael i alaru. Achos dyna ddywedwyd wrthyn nhw: bod eu babi wedi marw’n ddisymwth, neu wedi ei eni’n farw. Weithiau fe ddangoswyd corff baban i’r tad; mae ambell dad yn awr yn dweud bod y babi a welodd yn rhy fawr i fod yn newydd-anedig, ond na wyddai ef hynny ar y pryd.

Mae’r lleianod hyn yn hen iawn erbyn hyn, a dim ond un sydd wedi cael gwŷs i ddod i siarad â’r barnwr eto. Ond fel yr ydym ni wedi gweld, dyw pobl ddim yn anghofio troseddau a gyflawnwyd 40 neu 50 mlynedd yn ôl, nac yn maddau. Ac yn yr achos yma, sy’n ymwneud â babanod a bywyd teuluoedd, dwi ddim yn credu y bydd cymaint o bobl yn barod i amddiffyn yr hyn a wnaeth y lleianod.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: