Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 3, 2012

O Ddrwg i Waeth

Ar ben y diweithdra, ar ben yr allfudo/diboblogi, ar ben y tai gwag na fedr neb fforddio byw ynddyn nhw. Ar ben hynny i gyd mae llywodraeth Madrid, sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf llethol o draffyrdd Asturias (un a hanner sy’n dod o dan llywodraeth y gymuned), wedi penderfynu codi tâl am eu defnyddio. Maen nhw’n dweud y bydd y doll yn ‘feddal’ beth bynnag mae hynny’n meddwl – eu bod nhw’n gallu’i newid e ar frys, efallai?  Ac mae’r draffordd fwyaf heb ei chwblhau hyd yn oed! Mae dal sawl darn o’r hen heol ar hyd yr arfordir lle mae loriau’n symud mewn cadwyni o un troad i’r llall. Rwy’n amau taw’r brif effaith fydd perswadio pobl sy’n byw yn yr ardaloedd gwledig ond yn gweithio yng nghanol Asturias – ac sy’n gorfod gyrru yno oherwydd diffygion yn y drafnidiaeth gyhoeddus – i symud i fyw at y dinasoedd.

Ac wrth fod y trethi fel hyn yn mynd lan, mae’r incwm yn disgyn: taliadau i ffermwyr o dan bolisi amaeth Ewrop yn cwympo, a’r nifer o bobl sy’n dod ar eu gwyliau wedi ei haneru. Roedd cyfnod y Pasg yn wael, a’r penwythnos diwethaf – hefyd yn ŵyl gyhoeddus – yn waeth fyth, gyda dim ond 20% o stafelloedd gwestyau yn cael eu gosod. A hynny er bod prisiau wedi cael eu torri.  Yn ôl un tŷ bwyta: ‘does neb yn gofyn am weld y fwydlen lawn – eisiau’r menu (y pryd rhataf heb fawr o ddewis) y mae pawb.’

Y broblem yw bod 95% o’r ymwelwyr yn dod o rannau eraill o Sbaen: beth sydd ei angen yn awr yw denu pobl o wledydd cyfoethocach, ac yn arbennig pobl sydd yn dod oherwydd diddordeb – adar, planhigion, dringo, arlunio – yn hytrach nac i hala pythefnos ar y traeth.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: