Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 4, 2012

Crocbris am Daith mewn Trên

€21.10 i fynd ar daith trên o 4.5km (nôl a mlaen).

Mae’r trên hwn yn dringo hefyd, ychydig dros 400m, a hynny o fewn un o fynyddoedd ysblennydd y Picos de Europa yn nwyrain Asturias. I’r rhai sydd dim yn fodlon/yn gallu cerdded, dyma’r unig ffordd o gyrraedd pentref bach Bulnes.

Y llywodraeth a dalodd am balu’r twnel ac adeiladu’r sustem drenau: €12 miliwn, nôl yn 2001. Y llywodraeth (leol) ac awdurdod y parc cenedlaethol sy’n trefnu parcio yn yr haf ac yn talu wardeiniaid. Ond cwmni preifat – Alsa’r bysus – sy’n rhedeg y trenau, ar gytundeb sy’n cael ei gario mlaen o un flwyddyn i’r llall. A dyma’r pris maen nhw’n codi eleni – €21.10 i oedolion, gan gynnwys pensiynwyr. €6.10 i blant o dan 12 oed.

Eisoes mae’r dyrnaid o bobl sy’n byw yn Bulnes ac yn cadw tai bwyta a gwely a brecwast yn cwyno’n arw. Dydyn nhw eu hunain ddim yn gorfod talu, ond mae’r pris newydd wedi gadael eu byrddau a’u gwelyau’n wag. Dyw Alsa ddim wedi dweud eto faint o deithwyr oedd ar y rheilffordd-rhaff dros ŵyl Mai, ond yn ôl pobl Bulnes roedd y lleihad yn ddychrynllyd.

Nid pawb sy’n gallu dringo 400m ar lwybr cul uwchben y dibyn – ac nid pawb sy’n gallu fforddio talu dros £40 i fynd â theulu o bedwar i Bulnes ac yn ôl.

Mae’r daith gerdded hon yn un sydd werth ei gwneud: yn ddigon byr ond yn mynd drwy dirwedd hynod gyda’r cyfle i weld planhigion ac anifeiliaid prin. Rwy’n siŵr y byddwn ni’n cwrdd â llawer mwy o gerddwyr ar y llwybr yr haf yma – ond bydd mwy yn colli’r profiad o ymweld â phentref o’r oes o’r blaen.


Responses

  1. Yn Awst 2012 roeddwn yn talu €15.80 am docyn unffordd, a €3.90 i’r plant. Roedd yn werth bob dima’. Mae’r trên yn gampwaith peirannyddol, ac er fod y siwrne ddim ond yn para’ 10 munud roedd cyrraedd Bulnes yn hyfryd. Cerdded wnaethom ni i lawr; taith reit galed i blant ond y tirlun, yr adar, y blodau, dŵr rhewllyd yr afon, a’r geifr, i gyd wedi cyfrannu at brynhawn cofiadwy iawn i bob un ohonom, Dy sylwadau di cyn hynny oedd wedi ein perswadio fod y siwrne yno yn werth ei gwneud.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: