Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 7, 2012

Ail-Drefnu’r Byd

Hel meddyliau heddiw am ganlyniadau’r etholiadau yn Ffrainc ac yng ngwlad Groeg: rwy’n siŵr bod miliynau o bobl eraill ar draws Ewrop yn gwneud yr un peth.

Mae ‘na fwy sy’n eu gwahanu nhw nac yn eu huno, ond un peth sy’n gyffredin: dyw’r bobl – mwyafrif o’r bobl – ddim yn barod i golli’r buddiannau sydd wedi eu hennill dros y 70 mlynedd diwethaf. Yn y ddwy wlad, roedd gan yr etholwyr rywbeth i bleidleisio yn ei erbyn, ond yn wahanol iawn. Yng Ngroeg, yn erbyn y gyfundrefn lem sydd wedi ei gosod arnyn nhw gan bobl o’r tu fâs – Brwsel, a defnyddio llawfer. Yn Ffrainc, roedd y bobl wedi troi yn erbyn Nicolas Sarkozy, y dyn sydd wedi eu cynrychioli ar lwyfan bydeang ers 4 mlynedd. Ydy e, meistr y bling, wedi dod i gynrychioli’r 1% cyfoethog yn lle’r bobl?

Achos dyna lle mae tarddiad y dicter: mae pobl yn gweld bob dydd sut y mae rhai wedi elwa’n fawr o’r bŵm ac yn cael eu diogelu rhag effeithiau’r cwymp. Dydyn ni gyd ddim yn yr un twll.

Y cwestiwn nesaf yw hyn – a yw’r bobl eto wedi mynd ymhellach na hynny ac ystyried sut y maen nhw eisiau trefnu pethau er mwyn adennill a diogelu’r wladwriaeth les? Yn Ffrainc, mae’n edrych yn debyg eu bod nhw. Ac mae hollt dwfn, fel yn Sbaen, rhwng y rhai sy’n credu bod yr unigolyn yn gyfrifol am ei ffawd, a’r rhai sy’n meddwl y dylid gydweithio i godi safonau i bawb. Y tro hwn, mae’r cydweithio wedi ennill y dydd. A fydd y cydweithio ar lefel Ewropeaidd (cymorth i Groeg) yn parhau? Wel, efallai. Mae gan yr Almaenwyr a’u banciau lot i golli yn ariannol o weld methiant yr € yng Ngroeg, heb sôn am yr Eidal neu Sbaen.

Rwy’n siŵr y bydd rhai y tu fâs i wledydd yr € yn gweld cwymp yng ngwerth yr arian fel mantais iddyn nhw ar eu gwyliau, ond golwg braidd yn fyr fyddai ystyried hynny’n unig. Imi, pwysigrwydd Ewrop yw ei bod yn plethu ynghyd gwledydd tra gwahanol, er mantais pob un. Rydym ni yn rhan ohoni oherwydd hen hen hanes, fe allwn ni fod yn rhan ohoni heddiw hefyd.

Ond wrth gwrs, byw ydwyf mewn gwlad o fewn ardal yr €: sut mae pethau’n edrych o Gymru?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: