Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 10, 2012

Ysgol neu Fanc?

Heno mae athrawon, myfyrwyr, disgyblion a rhieni yn gorymdeithio gyda’i gilydd drwy strydoedd Uvieu/Oviedo, prifddinas Asturias, yn erbyn y toriadau sy’n effeithio ar ysgolion a phrifysgolion. Ei thema? ‘Torra arian y banciau a gad ni i fod’.  Does gan y dalaith hon ddim o’r arian (mewn trethi mewnol) sydd gan gymunedau mwy fel Gwlad y Basg a Catalunya: derbyn arian trethi o weddill Sbaen y mae, ac felly’n gorfod cydymffurfio â’r cynlluniau ariannol sydd gan lywodraeth Rajoy yn Madrid. Llywodraeth sydd ar fin talu miliynau lawer – eto – i gadw banc ar ei draed. Banc a fenthycodd filiynau i adeiladu tai haf yn ystod y bŵm.

Mae’r toriadau yma yn golygu diswyddo (neu ‘beidio ag ail-gyflogi’) athrawon ar gontract sydd heb gyrraedd y statws o swydd barhaol. A bydd hyn wrth reswm yn arwain at ddosbarthiadau gyda mwy o ddisgyblion i’r athrawon sydd ar ôl. Ac mae’r rhan fwyaf o’r athrawon contract yn gweithio mewn ysgolion cynradd, felly bydd yr effaith yn cael ei theimlo ar unwaith.

Bydd myfyrwyr prifysgol yn gorfod talu mwy.  Bydd cyfyngiad hefyd ar y nifer o weithiau y maen nhw’n cael ailsefyll aroliadau, sydd ddim yn beth drwg. Ond lle nad oes gwaith, yn naturiol mae pobl ifainc yn edrych tuag at addysg i’w helpu nhw i gael mwy o gymwysterau er mwyn ennill swydd yn y dyfodol. Mae gwneud hynny’n fwy anodd yn gwthio’r ifainc yn ddyfnach i’r pwll o anobaith: sut maen nhw i fod i ddechrau ar eu bywyd fel oedolion heb waith, heb addysg, heb gartref a heb arian (dyw ‘oedolion’ sydd heb gyfrannu at y gyfundrefn yswiriant ddim yn derbyn ganddi)?

Hyd yn hyn mae teuluoedd – teuluoedd digon estynedig – wedi cadw’r neiaint a’r nithoedd a’r wyrion i fynd. Ond mae pawb yn rhedeg mâs o arian.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: