Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 17, 2012

Pysgotwyr Mewn Dŵr Twym

Trafferthion ariannol yn y wlad yr wyt ti’n ei rheoli? Cwyd dy faner ryfel a bant â ni!

Sawl gwaith ŷn ni wedi gweld hyn yn digwydd? Mae rhyfelau’n gallu bod o gymorth mawr i arweinwyr sydd yn ceisio glynu wrth y llyw ar dywydd drwg. Thatcher yn y Malvinas/Falklands. Cristina Kirchner yn yr un man heddiw. Ac yn awr Mariano Rajoy, prif weinidog Sbaen, yn Gibraltar. Mae’r nôl a mlaen parhaus ynglŷn â’r dyfroedd o amgylch y ‘Graig’ wedi codi i’r wyneb unwaith eto wrth ei fod ef yn ceisio edrych yn ‘ddyn mawr’ o flaen trigolion y penrhyn Iberaidd.

Dridiau yn ôl, yn ôl capteiniaid tri chwch pysgota Sbeinig, fe ddaeth aelodau o heddlu Gibraltar ar fwrdd eu llongau pan oedden nhw’n pysgota ‘yn agos at y Graig’ a chwilio’r cychod. Mae’n debyg eu bod yn gwneud hyn oherwydd deddf a basiwyd yn Gibraltar 20 mlynedd yn ôl ac sy’n cael ei gweithredu nawr, sydd yn gwahardd sawl math o rwyd ac offer dal pysgod er mwyn diogelu’r amgylchedd. Mae’r pethau a waherddir yn cael eu defnyddio o dan reolau pysgota Ewrop.

Yn awr, adwaith Madrid. O hyn ymlaen bydd heddlu Sbaen yn mynd mâs yn osgordd i ddiogelu’r cychod; bydd mwy o bobl sy’n croesi’r ffin rhwng Sbaen a Gibraltar yn cael eu stopio a’u chwilio, ac felly’n gorfod aros mwy o amser, – ac o ie, mae brenhines Sbaen wedi canslo’i thaith i Lundain ddydd Gwener i ddathlu jiwbili brenhines Lloegr.

Ac mae gyda fe’r amser i wneud hyn i gyd pan ddylai fe fod yn ceisio datrys y problemau ariannol.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: