Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 18, 2012

Cyfoeth nid yw ond Oferedd

Efallai y bydd ‘na rhywun yn cofio’r cofnod hwn oddeutu flwyddyn yn ôl. Hanes oedd hi am y ffordd yr oedd yr eglwys Gatholig yn Sbaen wedi mynd ati i roi ei henw fel perchennog ar bob math o eiddo – tai, gwinllannau ac adfeilion yn ogystal ag eglwysi a chapeli meudwy. Roedd swyddogion ariannol yr eglwys yn cael gwneud hyn oherwydd hawl a roddwyd i’r esgobion mor ddiweddar â 1998, yr hawl i gofrestru eiddo drostynt eu hunain heb fynd i swyddfa’r llywodraeth fel pawb arall.

Ar yr pryd roedd nifer o bentrefi yn ceisio cael yr arian at ei gilydd i herio’r gweithredoedd yn y llys. Ond yn y cyfamser, mae swyddogion ariannol cynghorau lleol wedi bod yn edrych ar gymal bach mewn deddf arall: neu gytundeb, yn hytrach, rhwng Sbaen a’r Fatican ynglŷn â threthu adeiladau eglwysig. Eithriad yw’r adeiladau hyn o dreth yr IBI, treth ar eiddo. Ond dim ond os ydyn nhw’n cael eu defnyddio at bwrpas crefydd. Ac mae rhai o’r adeiladau, yn amlwg, yn bell iawn o hynny.

Eisoes mae nifer o gynghorau ar draws y wlad, o faestrefi Madrid i Zamorra ar ffin Portiwgal, wedi penderfynu y byddan nhw yn codi’r IBI ar yr eglwys – a phetai hyn yn digwydd dyweder yn holl gynghorau trefol Madrid, byddwn ni’n sôn am €5m y flwyddyn yn fwy i’w gwario ar wasanaethau cyhoeddus.

Efallai bod hyn yn arwydd arall o’r ffordd y mae barn gyhoeddus yn datblygu ac yn newid. Mae’r gefnogaeth i’r eglwys, fel honno i’r brenin, yn suddo’n is bob diwrnod.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: