Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 1, 2012

Pawb yn Poeni

Mae’r glowyr ar y stryd, ac o ddydd Llun ymlaen fe fydd gyrwyr bysus Asturias yn ymuno â nhw. Maen nhw’n gofyn am godiad cyflog o 0.5% y flwyddyn hon; cynnig y cyflogwyr yw: dim codiad o gwbl, colli’r tâl ychwanegol am weithio dros nos, a chael yr hawl i gael gwared ar unrhyw un yn ystod deunaw mis cyntaf eu contract heb roi reswm.

Ac mae pobl yn poeni am y dyfodol: dyfodol yr €, dyfodol eu plant, dyfodol eu pentrefi. Does gan neb hyder y bydd y llywodraeth yn gallu gwella pethau, na Chomisiwn Ewrop ychwaith. I lawr yn y de mae pobl Tarifa yn gorfod dewis rhwng cadw gwylltineb eu traeth olaf yn naturiol neu groesawu datblygiad twristaidd enfawr fydd yn darparu gwaith i rai ohonyn nhw. Fan hyn yn ardal y Guadamía, byddwn ni a thrigolion y pentre nesaf yn mynd ar daith gerdded yfory ar hyd y clogwyni fel rhan o ymgyrch i ddiogelu safle’r bufones (y simneiau naturiol yn y graig sy’n chwistrellu dŵr y môr yn uchel i’r awyr). Y gobaith yw y bydd cerbydau’n cael eu gwahardd, o ddifri y tro hwn, a’r ymwelwyr yn dysgu digon am y lle i beidio â thowlu caniau i fewn i’r tyllau er mwyn gweld y dŵr yn eu codi nhw – ac i beidio gadael bagiau o sbwriel ar eu hôl.

Maen nhw’n addo glaw, felly ambarels amdani!

A dyma fe degeirian y gwenyn yn tyfu yng nghanol y perlysiau. Yr unig un sydd wedi ymddangos eleni; roedd dwsenni y llynedd. Ond fel ‘na mae, yn troi lan mewn mannau newydd bod blwyddyn a weithiau dim o gwbl.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: