Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 17, 2012

Cymod mewn Carchar

Ddiwedd yr wythnos hon fe fydd gŵr a gafodd ei niweidio gan un o fomiau ETA (yn archfarchnad Hipercor yn Barcelona ym 1987) yn mynd i fewn drwy ddrws y carchar i gwrdd ag un o’r bobl oedd yn gyfrifol. Mae cyfarfod trebyg ar y gweill rhwng etarra arall a chwaer gŵr a laddwyd gan y terfysgwyr yn Donostia/San Sebastian ym 1995.

Mae’r ddau achlysur yn rhan o raglen sy’n anelu at symud y carcharorion hynny sydd wedi ymwrthod ag ETA (y mwyafrif llethol erbyn hyn) (sori, nid llethol! beth own i’n feddwl!) i garchardai yng Ngwlad y Basg, gyda’r bwriad hefyd a’u gadael yn rhydd ar drwydded.

Mae hefyd wrth gwrs yn rhywbeth llawer llai fiwrocrataidd: camau ydyn nhw tuag at cymod rhwng ETA a’i ddilynwyr a’r bobl a ddioddefodd oherwydd eu hymgyrch. Bydd rhai yn rhan o wladwriaeth Sbaen, yn blismyn neu’n wleidyddion, ond eraill fel y gŵr o Catalunya yn ddim byd ond pobl oedd yn y lle anlwcus pan ffrwydodd y bom. Beth sy’n bwysig yw bod pawb yn meiddio siarad a’r ‘gelyn’, a rhaid iddyn nhw wneud hynny’n ddi flewyn ar dafod, anghytuno a gweiddi os bydd rhaid, ond dod i ddeall ei gilydd dipyn bach yn well.

Wedyn beth bynnag fydd dyfodol Gwlad y Basg, yn wladwriaeth annibynnol neu’n dal o fewn Sbaen, efallai bydd pobl y penrhyn Iberaidd yn gallu bod yn gymdogion os nad yn gyfeillion pennaf.

Advertisements

Responses

  1. Diolch am y blog.

    Yr unig beth fyddwn yn ei ychwanegu yma yw bod y broses gymodi yn cael ei gyrru’n bennaf gan y wladwriaeth, gan mai’r estado de derecho sydd wedi ‘ennill’ yn erbyn ETA. Y perygl, drwy hyn, yn nes ymlaen dw i’n ei ofni yw na fydd y cymodi mor ddwfn ac ystyrlon ag y gall ac y gallai fod. Gobeithio bydd newid mewn llywodraeth yng Ngwlad y Basg y flwyddyn nesaf yn gallu ailbwyso’r glorian. Dw i ddim yn dweud y bydd hyn yn digwydd, ond byddai’n wrthbwynt i agwedd drahaus y llywodraeth ganolog bresennol.

    • Diolch am dy sylwadau! Wyt ti’n byw yng Ngwlad y Basg?

  2. Pnawn da.

    Mae’r datblygiad isod yn edrych yn un sydd lawer yn fwy cynhwysfawr na’r rhai unochrog a gafwyd hyd yn hyn ac yn ddeunydd sylfaenol ar gyfer ‘Comisiwn Gwirionedd a Chymodi’ a welwyd mewn nifer o wledydd eraill:-

    http://www.diariovasco.com/20120616/mas-actualidad/politica/victimas-abusos-policiales-desvelan-201206161219.html


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: