Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 21, 2012

Pwy sy’n Gwylio’r Gwylwyr?

Mae llywydd Llys Goruchaf Sbaen wedi ymddiswyddo ar ôl wythnosau o gyhuddiadau ynglŷn â chost ei deithiau tramor a phreifat. Wrth ymadael, fe wadodd Carlos Dívar ei fod e wedi gwneud unrhyw beth o’i le. Dywedodd iddo ddioddef ymgyrch greulon yn ei erbyn.

Roedd cyfarfod llawn o Gyngor y Gyfraith wedi ei alw i drafod un cynnig oedd yn galw arno i ymddiswyddo, ac un arall yn gofyn am ei wahardd. Ond ni fu’n rhaid symud at bleidlais: fe gyhoeddodd y llywydd yn syth ar ôl agoriad y cyfarfod ei fod wedi penderfynu mynd.

Fe ddaeth y ffeithiau am dripiau Dívar i’r golwg fel rhan o’r ymgais i dorri costau’r Llys Goruchaf a Chyngor y Gyfraith. Aeth un barnwr ati i ofyn am fanylion teithiau tramor, a chael bod Dívar wedi mynd, e.e., i Colombia, Panama a Gweriniaeth Dominica; roedd ef a nifer o bobl eraill (nad oedd eu hangen, yn ôl y barnwr a gyhoeddodd y ffigyrau) i gyd wedi hedfan dosbarth cyntaf. Wedyn fe ddaeth teithiau fel y rhai i Marbella i’r amlwg: teithiau na wnelai ddim â gwasanaeth y gyfraith, teithiau hollol breifat.

Ond y ffaith sy’n sefyll mâs yw hyn: nad oedd neb yn gofyn i farnwyr wireddu’u costau teithio. Yn dechnegol, roedd yr hyn a wnaeth Dívar yn iawn.

Cwestiwn arall yw cytbwysedd ‘gwleidyddol’ y Llys Goruchaf a’r Cyngor. Heddiw mae un oedd yn cael ei ystyried ar y dde wedi cael mynd; ychydig fisoedd yn ôl fe gafodd y barnwr enwog ‘radical’ Balthasar Garzón ei dowlu mâs. Y llywodraeth PP (dde) fydd yn dewis olynydd Dívar. (Does ‘na ddim nifer penodedig o farnwyr, ond rhaid cael llywydd!) Ac mae’n ddiddorol nodi’r ymgyrchu a fu o’r chwith i gadw Garzón yn ei sedd; ni chafodd Dívar gefnogaeth neb.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: