Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 27, 2012

Colli Cartref

Ugain o bobl wedi eu harestio ar ôl i’r heddlu sicrhau bod teulu bach yn cynnwys babi 5 mis oed yn cael eu troi mas o’u fflat yn Oviedo. Methu talu’r morgais oedden nhw, fel llawer un arall sydd wedi colli ei swydd yn ddiweddar.

Bydd y fflat wedyn yn mynd yn eiddo i’r banc a roes y morgais, iawn.  Ond does neb arall yn debyg iawn o brynu’r fflat yn y dyddiau sydd ohoni, felly bydd yn mynd ar lyfrau’r banc fel rhywbeth sydd werth llai nag oedd e pan roddwyd y morgais. Ac mae prisiau cartrefi yn dal i gwympo. Bydd y banc yn dweud ei bod nhw ar eu colled. Ac yn Asturias ac yng ngweddill Sbaen mae gan y banciau hawl i fynd ar ôl y morgeisiedig am y rhan o’r ddyled sydd yn fwy na gwerth presennol y cartref sydd wedi ei ailfeddiannu. (Ac mae hynny’n cynnwys y miloedd o dramorwyr a brynodd lle i fyw yn Sbaen: hyd yn oed os byddan nhw’n dychwelyd i’w gwlad enedigol, os na fydd gwerth yr eiddo yn ddigon i dalu’r ddyled, mae banciau Sbaen yn gallu dod ar eu hôl nhw yn hollol gyfreithlon.)

Mae llywodraeth Rajoy wedi cydnabod y broblem, ac wedi dweud eu bod nhw’n mynd i newid pethau, ond dyw e ddim wedi digwydd eto, ac ma gen i ofn y bydd llawer i deulu bach arall ar y stryd cyn ddaw hynny.

 

Advertisements

Responses

  1. Oes na wasanaeth di-gartrefedd yn Spaen, ydy y teulu yma oherwydd y plentyn yn cael blaenoriaeth drwy gael ei hail gartrefu mewn tai cymdeithasol. Os na oes blaenoriaeth be sy’n digwydd i’r plentyn a’i mynd i ofal y wladwriaeth?

  2. Anodd iawn ateb hwn achos mae’r gyfundrefn mor wahanol. Does ‘na ddim lot o gartrefi cymdeithasol i’w rhentu – fel arfer mae cynghorau yn neilltuo nifer o dai/fflatiau mewn datblygiadau preifat a’u gwerthu nhw i bobl ar y rhestr gyda morgais arbennig ar lôg isel. Byddai teulu fel hwn sydd yn sydyn yn ddi-gartref yn derbyn cymorth ariannol i rentu rhywle yn breifat nes bod un o’r cartrefi ‘wedi eu diogelu’ yn dod yn rhydd. Ond mae’r teulu ehangach fel arfer yn darparu llety/arian hefyd: pensiynwyr hyd yn oed yn hala arian bob mis i’w plant di-waith er mwyn cadw’r cartref.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: