Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 28, 2012

Pris Iechyd

Yr wythnos nesaf bydd miliynau o Sbaenwyr yn dechrau talu am eu moddion, ac eraill yn talu mwy nag o’r blaen.  Mae llywodraeth Mariano Rajoy wedi gweithredu er mwyn gwario llai ar foddion ac er mwyn cael peth o’r gwario yn ôl oddi wrth y claf. Mae bron i 500 o wahanol dabledi, eliau a.y.y.b. wedi diflannu o’r rhestr o foddion y mae’r llywodraeth yn fodlon talu amdanynt o gwbl. Rhai o’r rhain yn bethau fel moddion peswch, neu ddiferion at lygaid sychion, ond beth am fasoymledwyr yn erbyn gwaethygu gwybyddol ymysg yr henoed? Fe fyddwn i’n dadlau bod rhywbeth fel ‘na yn werth talu amdano’n llawn er mwyn osgoi’r costau fydd yn sicr o ddod pan fydd hen bobl yn diodde’r math yma o waethygu gwybyddol.

Ac mae’r gyfundrefn sydd wedi ei sefydlu yn un gymhleth dros ben. Bydd pobl yn talu canran o gost y moddion. Mae’r weinyddiaeth iechyd wedi danfon cronfa ddata enfawr at fferyllfeydd yn dosbarthu pobl Sbaen yn ôl eu hincwm, Rhai i dalu 40%, fel maen nhw nawr, eraill hyd at 60%. Bydd pensiynwyr yn talu hefyd, am y tro cyntaf – 10% o’r cyfanswm ond gyda therfyn misol o €8, 18, neu 60, eto yn ôl eu hincwm.  Bydd y rhai sydd wedi talu gormod yn ei gael yn ôl misoedd wedyn!

Yma yn Asturias, oherwydd yr helynt etholiadol, fydd y newid mawr ddim yn dod i fewn tan ddechrau mis Awst. Yr union funud pan fydd y rhan fwyaf o weision suful yn mynd ar eu gwyliau. Yng Ngwlad y Basg, mae’n nhw gwrthod gweithredu’r mesur ar y sail nad yw pobl yn gallu fforddio talu. Bydd ordinhad i’r perwyl yn cael ei gyhoeddi yfory. Ac yn Catalunya, maen nhw’n gweithio ar eu mesur eu hunain fyddai’n golygu talu €1 ar gyfer pob presgriptiwn, ar wahan i bensiynwyr y wladwriaeth a chleifion cronig tlawd.

Mae cymaint o broblemau posib, rwy’n siŵr y clywn ni fwy am hyn dros yr haf.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: