Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 1, 2012

Gwario a Chael

Y sefyllfa economaidd bia hi heddiw eto. Rwy’n mynd i ddisgrifio un enghraifft o drasiedi a all fod yn deillio o’r toriadau sydd wedi eu gwneud yn barod, ac edrych ymlaen i newid trethol sy’n bownd o rwystro tyfiant yn yr economi.

Yn nhalaith Valencia yn y de-dwyrain mae tanau mynydd wedi bod yn llosgi ers dyddiau, yn difetha coedwigoedd pîn a rhostiroedd – 45,000 hectar yn barod. Mae cannoedd o bobl wedi gorfod gadael eu tai, ond yn ffodus does neb wedi cael niwed eto. Ac mae’r tân yn dal i ledu, diolch i sychder y tir a’r llysdyfiant, a’r gwynt cryf sy’n chwythu o’r gorllewin a weithiau’n cyrraedd 60km yr awr. Hwn yw’r tân mwyaf, o ran maint, ers 20 mlynedd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae llywodraeth Valencia wedi gwario 14% yn llai ar eu brigâd dân. Mae nhw’n gwadu bod hyn wedi cael effaith ar yr ymdrech i reoli’r tanau hyn: os yw hynny’n wir, wel bois bach roedden nhw’n afradu arian o’r blaen!

Mae llywodraeth Sbaen yn ystyried sut i godi IVA, y dreth ar werth. Mae cyfradd IVA yn llai fan hyn nag yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop, yn 18% gyda 2 ddosbarth is: 4% ar gyfer pethau fel bara, bwyd angenrheidiol, llyfrau a phapurau, ac 8% ar gyfer gwaith adeiladu, trafnidiaeth ayyb. Y ddadl yw bod Sbaen yn gorfod codi’r dreth er mwyn peidio torri hyd yn oed mwy ar wario, ond mae’n amlwg y bydd pobl yn torri ar eu gwario personol nhw os bydd y pris yn codi.

A heno mae ‘na ryw gêm bel-droed yn rhywle, nag oes?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: