Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 11, 2012

Cythruddo Pawb

Mae’r glowyr a’u cefnogwyr tu fâs i senedd Sbaen. Tu fewn, mae’r prif weinidog Mariano Rajoy wrthi’n cyhoeddi cyni a mwy o gyni iddyn nhw a phawb arall sy’n byw yma. Codi’r dreth ar werth i 21%:  iawn, roedd yn is na mewn gwledydd eraill. Cwtogi nifer cynghorwyr trefol: ychydig o bobl fyddai’n gryf yn erbyn hwn, ond nid dyna’r broblem. Os cwtogi ym myd llywodraeth leol, uno awdurdodau sydd ei angen – ond fe fyddai hynny yn cymryd amser. Mwy o drethi ‘tuag at yr amgylchfyd’ (ar drydan, dŵr ayyb): eto, pwy sy’n mynd i wrthwynebu’r syniad?

Torri nôl y dôl ar ôl 6 mis o ddiweithdra. Ydy e eisiau gweld pawb o’r genhedlaeth ifanc yn ymfudo i rannau eraill o’r byd? Does dim gwaith yma, a dyw torri ddim yn mynd i greu gwaith. Na, bydd yn debycach o rwygo teuluoedd a diboblogi ardaloedd cyfan.

Ond dyna beth mae Ewrop wedi dweud wrtho fe am ei wneud, er mwyn derbyn y miliynau mawr sydd ei angen ar y banciau. Fel y dwedais i bythefnos yn ôl, mae dwylo’r Almaen yn dal yn dynn ar goffrau’r UE. Mae Sbaen yn gorfod trosglwyddo rhan helaeth o bwerau Banc Sbaen i Fanc Canolog Ewrop. Meddylia’r helynt fyddai’n codi petai llywodraeth y DU yn gwneud hynny!

Ac yn ddwfn yn un o is-gymalau’r gytundeb, yn ôl El País a’r Wall Street Journal pobl Sbaen fydd yn talu’r gost. Mae’r gytundeb yn egluro mai buddsoddwyr ‘iau’ fydd yn colli mâs. Hynny yw, pobl fel ti a fi, sydd wedi prynu cyfranddaliadau ‘blaenoriaeth’ yn eu banc – yn aml ar gais y banc pan oedd y rheiny’n ceisio denu mwy o gyfalaf.  Yn awr mae blaenoriaeth wedi dod i feddwl ‘cyntaf yn y ciw i golli’.  ‘Rhannu’r baich’ maen nhw’n ei alw, a rhaid i bob banc wneud hynny cyn bod yr un céntimo goch yn llifo i fewn. Does ‘na ddim sôn, eto yn ôl y bobl sydd wedi darllen y gytundeb, y bydd y cronfeydd buddsoddi amlwladol na’r banciau estron yn gorfod codi’r mymryn lleiaf o’r baich.

Fydd ‘na neb ar ôl sydd heb ei gythruddo gan weithredoedd Rajoy.

 

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: