Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 14, 2012

Arian a’r Arfordir

Byddai rhywun yn meddwl bod gan Mariano Rajoy a’i lywodraeth yn Madrid ddigon i’w wneud gyda’r economi. Wrth i’r manylion gael eu cyhoeddi ddoe fe ddaeth yn amlwg nad codi cyfradd y Dreth Ar Werth yn unig a wnaethon nhw, ond symud nifer o bethau o un dosbarth i ddosbarth uwch. Sbectol, er enghraifft, a thocynnau theatr a ffilm, – a hyd yn oed angladdau – i gyd wedi codi o fod yn 8% TAW i fod yn 21%! Iawn, fe all pobl roi’r gorau i’w adloniant byw, a hyd yn oed aros gyda’r un sbectol, er bod hynny dipyn bach yn beryglus i yrwyr. Ond angladdau? Mae’n dod â dimensiwn newydd i ddywediad Benjamin Franklin ‘nid oes dim byd yn sicr, dim ond marwolaeth a threthi.’

Ond ar wahan i’r toriadau diweddaraf, ac efallai wrth feddwl na fyddai’n cael cymaint o sylw, maen nhw wedi cyhoeddi’r newidiadau yn Neddf yr Arfordir. Bydd y ddeddf newydd yn symud rhannau helaeth o arfordir Sbaen o fod yn ‘barth cyhoeddus’ i fod yn llefydd sy’n gallu cael eu prynu a’i gwerthu.

Mewn ardaloedd eraill, fel rias Galicia, fe fydd lled y stribedyn arforol sy’n cael ei ddiogelu yn cael ei dorri o 100m i 20m. Ymgais oedd Deddf yr Arfordir i ddiogelu’r hyn sydd ar ôl o arfordir Sbaen a’i wneud yn haws i bobl ei fwynhau. Y werin bobl biau hi, nid y bobl oedd wedi prynu darnau a chodi welydd o’u hamgylch.

Ofn y naturiaethwyr yw mai cam ar y ffordd i breifateiddio’r arfordir yn gyfangwbl yw’r newidiadau; mae’r llywodraeth yn gwadu hynny ac yn dweud taw ceisio helpu’r bobol sydd eisoes ag adeiladau yno y maen nhw.

Ein hofn ni yw y gall effeithio ar ddyfodol arfordir gwyllt ac annatblygedig Asturias.

 

Advertisements

Responses

  1. Diolch Cath am roi gwybod am y newidiadau i’r Ddeddf. Tybed sut ymateb sydd wedi bod gan fudiadau pwysio a’r gymdeithas yn gyffredinol o amgylch y wladwriaeth i’r ymestyn ar y preifateiddio? I mi, mae’r busnes o freinio 30 mlynedd i’r ‘concesionarios’ yn edrych yn bur debyg i fentrau PFI ym Mhrydain.

    • Mae’r ecolegwyr wedi ac yn gwrthwynebu’r newid: ond gyda’r holl broblemau mae pobl llai ymroddedig i’r amgylchedd yn wynebu ar hyn o bryd ‘sdim rhyfedd eu bod nhw’n ei chael hi’n anodd trosglwyddo’r neges. Gan fod gan Rajoy fwyafrif seneddol sicr, bydd yn dod i rym. Yr unig beth y gall pobl ei wneud yw gwrthwynebu cynlluniau lleol, fesul un, a cheisio’u cael nhw’n cael eu trin fel ‘eithriad’.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: