Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 5, 2012

Rhannu Bwyd

Fel yr awgrymais i ddoe, heddiw byddaf yn sgrifennu tipyn bach mwy am ddiwrnod y piraguas – ras fawr y ceufadau i lawr afon Sella. Byddaf yn gwneud hyn dan anfantais a achoswyd gan y ffaith fy mod i wedi ffaelu tynnu’r un llun o’r bwyd! Ond dyna fydd fy mhwnc, achos mae’n eithaf gwahanol i bicnic Cymreig.

Danteithion cyntaf y bore – wel, am tua hanner dydd, sy’n gynnar i Sbaenwyr – oedd y tortillas. Tortillas wyau, h.y., nid tortillas Mexicanaidd o flawd. Rhai clasurol gyda tato wedi ei dorri’n denau denau; rhai gyda chaws, eraill gyda wynwns neu fadarch. Pob un yn cael ei lyncu gyda darn o fara. Roeddem ni dros 50 o bobl i gyd, ond roedd y ddarpariaeth yn ddigonol.

Felly hefyd y selsig a’r ham a’r cig cadw i gyd: sdim byd yn cael ei fwyta heb fara. Roedd sawl un wedi dod â chorizo yn null eu pentrefi genedigol, rhai’n boeth iawn ac eraill bron yn felys. Does dim rhaid cymryd bara gyda’r empanada (mae’r gair bach ‘pan’ (bara) yn y canol yna’n dangos pam). Dewis dwy oedd gyda ni, un yn llawn o gig a’r llall o diwna, un wedi ei gweithio o does a’r llall o grwst haenog. Roeddwn i wedi mynd a dysgl o’m cyffaith tomatos a tsili.

Uchafbwynt y pryd oedd y paellagafodd ei choginio yn y fan a’r lle mewn sosban fawr eang debyg i wok. Y reis yn ddigon feddal, ond heb fod yn rhy feddal, y darnau o bysgod a bwyd môr yn ffres.

Oedd gyda ni le i bwdin? Wel oedd!  Byddaf yn gwneud teisen foron bob blwyddyn, ac erbyn hyn mae’r plant yn dod ataf i i ofyn amdani oriau cyn ei hamser. Cyfaill arall wedi gwneud tarten afalau. Ac ar ôl hynny i gyd, lan i’r bar yn y pentref i gael coffi bach. A byddwn ni’n gwneud rhywbeth tebyg ddydd Iau pan fydd fiesta fawr y pentref, y ffair gaws.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: