Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 27, 2012

Barn y Bobl

Co ni off te! Y bore ‘ma cyhoeddodd Alberto Feijoo, llywydd Galicia, (PP, yr un blaid sydd yn llywodraethu yn Sbaen gyfan) y bydd etholiadau’r gymuned ar y 21ain o Hydref, yr un diwrnod â rhai Gwlad y Basg.

Bydd y ddau etholiad yn debyg ac yn wahanol: yn amlwg yr argyfwng economaidd fydd yn penderfynu sut y mae’r rhan fwyaf llethol o’r etholwyr yn bwrw’u pleidlais, ond nid yr un un plaid, na’r un un syniadaeth, fydd yn elwa ar hynny.

Yn Galicia, does dim disgwyl i genedlaetholwyr y BNG (Bloque Nacionalista Gallego) wneud yn dda. Y tro diwethaf, yn 2009, roedden nhw’n drydydd, gyda bylchau mawr rhwng y PP, wedyn y sosialwyr, wedyn y BNG. A disgyn mae eu pleidlais dros y blynyddoedd. Ond eleni mae plaid newydd, fel yn Asturias y llynedd. Plaid daleithiol, yn cefnogi undod Sbaen ac ar y dde yn economaidd. Plaid, eto, sy’n grŵp o bobl o amgylch arweinydd poblyddwr. Plaid a allai ennill pleidleisiau lawer oddi ar y PP. A bydd y ffaith fod un o aelodau seneddol y PP yn Galicia wedi dweud dros y penwythnos ei fod ‘yn ei chael hi’n anodd byw ar €5000 y mis’ ddim yn helpu!

Mor wahanol yng Ngwlad y Basg. Yno hefyd, anobaith economaidd, ond yn fwy na hynny, anfodlonrwydd gyda’r ffordd y mae llywodraeth Mariano Rajoy yn ceisio datrys y broblem drwy dorri ar wario. Yno, mae’n bosib iawn y gwelwn ni’r math o ddadlau rhwng cenedlaetholwyr fyddai’n hollol newydd. Oherwydd mae’r arolygon barn yn rhoi ychydig dros 60% o’r bleidlais iddyn nhw – canlyniad a fyddai’n rhoi’r PNV ar y blaen o drwch blewyn i Bildu, gyda 23 a 22 o seddi.

Ni wyddys eto beth fydd rhaglenni etholiad y pleidliau, ond mewn cyfweliad yn El País heddiw dywed arweinydd PNV (de-canol), Iñigo Urkullu, ei fod am weld newid yn statws cyfansoddiadol Gwlad y Basg o fewn tair blynedd. Dywed hefyd na fyddai’n ffurfio clymblaid i rwystro Bildu (chwith) petai’r blaid honno’n ennill y nifer fwyaf o seddi.

Hydref twym ar arfordir y gogledd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: