Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 28, 2012

Yr Arth, Gymydog

Yr wythnos ddiwethaf, bleiddiaid, yn nwyrain Asturias, yn y Picos de Europa. Yr wythnos hon, eirth, yng ngorllewin Asturias. Dau anifail mawr, sy’n chwarae rhannau pwysig o fewn ecosustem y mynydd, y rhostir a’r coedwigoedd. Dau anifail oedd wedi colli rhan helaeth o’u niferoedd, ac sydd yn awr yn gwella oherwydd mesurau diogelwch. Ac y mae’r ddau yn ennyn dadlau cryf o fewn pobl yr ardaloedd hynny.

Dros y penwythnos fe gafwyd arth ifanc – yn flwydd oed efallai – wedi ei ddala mewn magl a roddwyd yno gan botsiwr. Pwy a ŵyr beth oedd amcan y potsiwr, ai anifail arall oedd e am ei ddal, ond roedd y cwlwm yn ddigon cryf i gadw’r arth yn dynn. Ac yn ystod y weithred o dawelu’r anifail â chyffur er mwyn ei symud i fan diogel, bu farw’r creadur.

Mae nifer yr eirth yng ngorllewin Asturias wedi codi o 70 bymtheng mlynedd yn ôl i ryw 180 nawr, ac roedd yr anifail hwn mewn man lle na welwyd arth ers blynyddoedd. Llwyddiant, ond llwyddiant sy’n dod â phroblemau yn ei sgîl. Tra bod yr eirth yn byw mewn mannau anghysbell o safbwynt pobl, popeth yn iawn. Ond mae rhannu lle byw wastod yn anodd, yn enwedig os bydd y cymydog newydd yn dwyn dy fêl i gyd.  Mae cychod gwenyn y gorllewin yn cael eu lleoli mewn grwpiau wedi eu hamgylchynnu gan wal gerrig.

cychod gwenyn o fewn cortina

Rwy’n falch cael dweud, felly, fod y rhan fwyaf o’r sylwadau sydd wedi dod ar y pwnc wedi bod o blaid diogelu’r arth. Rhaid bod pobl yn teimlo mwy o agosatrwydd atyn nhw nag at y bleiddiaid.

 


Responses

  1. Llun y cortina’n ddifyr iawn. Tydi rhywun ddim yn meddwl (yng Nghymru o leia’) am y mesurau sy’n rhaid eu cymryd i wneud bywyd yn normal wrth gyd-fyw a mamaliaid mawr..


Gadael Ymateb i Wilias Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: