Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 29, 2012

Iaith a Blog

Mae’n bwrw glaw o’r diwedd. Nid yn drwm ond yn ddi-baid. Sy’n fy ngadael i rhwng llawen a thrist: yn llawen am fod gwir angen y glaw ar y lluarth, ond yn drist hefyd achos mae’n hala fi i deimlo bod yr haf arbennig, eithriadol, a gawsom ni yn Asturias yn awr ar ben. Ond mewn gwirionedd fe allai fod yn danbaid eto’r wythnos nesaf!

Beth bynnag, mae bod yn y tŷ yn ddigon o hwb imi ddiolch o galon i bwy bynnag sydd wedi enwebu’r blog hwn ar gyfer Gwobrau Blogiau Cymru eleni. Ac yn fwy na dim am ddewis dosbarth ‘Ysgrifennu Gorau’! Ymgais ac arbrawf yw fy arddull ar y blog; ar un llaw mae arna’i eisiau swnio’n gyfoes, ar lafar megis, yn ysgrifennu ar gyfer ‘y darllennydd’  – sydd mewn sawl achos wedi datblygu’n gydnabod neu’n gyfaill ar y daith drwy’r rhithfro – yn hytrach nag ‘y darllenwyr’, y dorf, y cyfarfod cyhoeddus.

Ond eto rwyf i wedi dewis ysgrifennu yn Gymraeg, yn uniaith Gymraeg, am reswm syml: rwy’n caru’r iaith. Yn gymdeithasol, yn wleidyddol, yn hanesyddol, yn llenyddol. Ac mae eisiau tipyn bach o garco arni, gofalu amdani: ail-gyflwyno geiriau anghofiedig fel lluarth a chlesin, dysgu rhai sy’n newydd imi, yn enwedig am blanhigion, a chwilio am rai newydd ar gyfer pethau a phrofiadau sydd yn dod i’m rhan drwy ieithoedd eraill (gwair Neifion).  A hefyd, ysgrifennu am amrywiaeth eang o bynciau. Dyna un o’r bethau gorau am y rhestr a gyhoeddwyd o’r blogiau gafodd eu henwebu: amrywiaeth eu cynnwys! Dwi ddim wedi llwyddo i ymweld â phob un eto, ond os bydd y glaw yma’n parhau fydda’i ddim yn hir yn gwneud.

 


Ymateb

 1. Fi wnaeth dy enwebu. Pob lwc. O’r diwedd eleni mae blogiau Cymraeg yn cael eu henwebu yng nghanol y blogiau eraill (hy Saesneg) felly gobeothio bydd yn fwy ysgogoiad i i’r di-GYmraeg ymweld a blogiau Cymraeg a defnyddio Google transalet os dymunenet ddarllen y cynnwys.

 2. Diolch Rhys!

 3. Llongyfarchiadau ar gael DAU enwebiad yn y rhestr hir Cath (adran Lifestyle hefyd). Mae dy gamp dyddiol di yn haeddu cydnabyddiaeth.
  Biti am y rhestr fer; 2013 efallai.
  Dwi ddim yn cytuno efo Rhys. Y peryg efo stwffio blogs Cymraeg ymysg y rhai Saesneg ydi bod posib… yn wir tebygrwydd, taw blog Saesneg fydd yn mynd a hi ymhob categori.
  Allan o 10 adran eleni, dim ond yn un ohonynt mae blog Cymraeg wedi cyrraedd y rhestr fer, sef Hacio’r Iaith, dan ‘Technoleg’. Cyfanswm o un yn Gymraeg a 31 yn Saesneg. (Dwi’n seilio hyn ar enwau’r blogs yn bennaf, nid wyf wedi edrych ar bob un mae’n rhaid cyfaddef. Ychydig iawn iawn o Gymraeg sydd ar flog Y Cneifiwr, gyda llaw).
  Dim ond un o’r pump beirniad sy’n sgwennu (a darllen efallai?) yn Gymraeg hyd y gwela’ i; a dwn ‘im faint o ddylanwad oedd gan hwnnw. Dim ond dau sydd ar restr fer yr adran ‘Gymunedol’: dau Saesneg, er bod o leiaf un blog Cymraeg yn y rhestr hir.
  Pam ddim gwobrwyo un blog o bob iaith ymhob categori, a gofyn i’r cyhoedd bleidleisio wedyn ar brif wobr y ddwy iaith?
  Ymddiheuriadau, nid dyma’r lle i mi gael rant! Mi dawaf rwan..

  • Anodd penderfynu! Yn ddelfrydol byddai’n well ‘da fi weld pob blog yn yr un gystadleuaeth, gyda’r amod eu bod nhw’n cael chwarae teg o ran y beirniaid. Yn amlwg dyw canlyniad eleni ddim yn dderbyniol. Ond rwy’n lled-amau hefyd y byddai’r blog hwn mâs ohoni am nad yw e ‘o neu am Gymru’. Y peth pwysig imi yw bod pobl newydd wedi cymryd y cyfle i ymweld â’m blog i a’r holl flogiau eraill, a gobeithio y byddan nhw’n dychwelyd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: