Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 4, 2012

Mâs o Waith ac Eisiau Bwyd

Y diwrnod o’r blaen fe ymddangosodd graffeg (ffaelu ailganfod e ar y funud) ar wefan weriniaethol Sbeinig yn dangos fel oedd y sefyllfa ariannol wedi gwella tra bod y prif weinidog Mariano Rajoy ar ei wyliau gydol Awst, ac yna wedi gwaethygu’n glou wrtho iddo ddychwelyd i Madrid.  Syniad atyniadol, ond mae arna’i ofn taw absenoldeb y rhan fwyaf o’r masnachwyr arian ar eu gwyliau oedd y gwir reswm.

Heddiw fodd bynnag rydym yn dechrau gweld ffigyrau unwaith eto. Diweithdra wedi codi – ym mis Awst, uchafbwynt y tymor ymwelwyr – a chostau ychwanegol y ffaith hwnnw wedi dryllio cyllideb y PP yn rhacs. Am ryw reswm roedd y llywodraeth yn rhagweld y byddai’r gwario ar fuddiannau’r diwaith yn disgyn 5%; ond mae wedi codi 5.4%. A lle mae wedi codi fwyaf yw yn y taliadau i bobl sydd wedi cyfrannu i’r sustem yswiriant, h.y. i bobl sydd wedi colli swyddi tymor hir, swyddi yr oedden nhw wedi llwyddo i aros ynddyn nhw tan nawr. Mae’r dirwasgiad yn dal i wasgu.

Ond mae cannoedd o filoedd o bobl eisoes wedi cyrraedd diwedd y cyfnod lle maen nhw’n derbyn y tâl diweithdra. Ac maen nhw’n wynebu tlodi heb gymorth gan y wladwriaeth. Mewn rhai llefydd mae’r bobl yn gweithredu’n uniongyrchol: yn mynd i fewn i archfarchnadoedd a chymryd bwyd ‘angenrheidiol’ – bara, olew, llysiau –  i’w dosbarthu ymysg y tlodion – ac ymadael heb dalu. Fe ddechreuodd hyn yn y De,  gydag aelod IU o senedd Andalucia, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ar y blaen. A ddoe fe ddigwyddodd yn Catalunya. Ble nesaf?

 


Responses

  1. Off-message braidd Cath, ond wyt ti wedi dilyn y Vuelta o gwbl? Cymalau mynyddig y Picos yn edrych yn boenus o serth!

    • Wedi bod yn ei dilyn ar y teledu, ond rwyt ti yn llygad dy le. Ac (yn achos y Lagos de Covadonga) mae’r holl bobl sy’n eu croesawu a’u hannog nhw mlaen hefyd wedi beicio lan ‘na! Sylwaist ti hefyd (roedd yn anodd gweld o dan y teiars) sloganau mawr wedi eu peintio ar yr heol, yn cefnogi’r glowyr ac yn diawlio’r bancwyr?

      • Na, dwi wedi mynd yn ddall i’r graffiti, gan feddwl taw enwau’r beicwyr sydd yno gan amlaf, ac yn rhy brysur yn edrych am ddreigiau coch ar ochrau’r ffyrdd! (Dim ond un hyd yma: llawer mwy o Gymry’n dilyn y Tour de Ffrainc yn amlwg). Baneri croes melyn Asturias wedi bod yn amlwg iawn eleni tydi.


Gadael Ymateb i Wilias Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: