Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 27, 2012

Cyllideb Argyfwng

Mae’r cofnod hwn gymaint imi fy hun ag yw e i neb arall! Yn awr rydym ni wedi clywed llwyth o rifau a chynlluniau ariannol ar gyfer y flwyddyn nesaf gan lywodraeth Sbaen, rwyf i am geisio deall beth fydd e’n ei olygu.

Mae llywodraeth Rajoy yn disgrifio’r gyllideb fel arf i greu swyddi a ffyniant economaidd, ond…..

dros y flwyddyn nesaf fe fydd yn rhaid i Sbaen dalu bron i €10bn yn ychwanegol mewn llog ar y benthyciadau mae wedi cael o fuddsoddwyr tramor. OK, bydd bron i €4bn yn cael ei dorri o wariant adrannau’r llywodraeth, ond bydd y gweddill yn dod o ryw gymysgedd o drethi newydd, gan gynnwys y codiad yn y TAW sydd wedi dechrau’n barod. Maen nhw’n gobeithio ennill bron i €1bn o godi treth o 20% ar enillion loteri sy’n uwch na €2500.

Bydd pensiwn yr henoed yn codi 1% – ond bydd yr arian yn dod o’r gronfa gadw. Mae ambell i syniad da yng nghanol y casgliad – fel cymorthdal o €2000 i helpu pobl sydd â char sydd dros 12 mlwydd oed i brynu un newydd fydd yn llygru llai. Ond fyddai’r bobl yr wyf i’n eu nabod sy’n gyrru ceir dros 12 mlwydd oed ddim yn gallu fforddio prynu car newydd hyd yn oed gyda chymorthdal.

Anodd gweld sut y bydd y gyllideb – sy’n glynu’n dynn at egwyddorion ‘cyni’ – yn gallu gwneud unrhyw beth i greu swyddi nac i hybu ffyniant. Mae hyd yn oed y ffigyrau gwaelodol sy’n cael eu defnyddio gan yr Hacienda (trysorlys Sbaen) yn ddadleuol. Maen nhw’n sôn am ddirwasgiad o gwmpas 0.5% y flwyddyn nesaf, ac yn dweud eu bod nhw’n gobeithio taw hon fydd blwyddyn ola’r dirwasgiad yn Sbaen. Ond rwyf i wedi gweld economegwyr yn cynnig 1.6% fel y ffigwr mwyaf tebygol.

Gêm Rajoy, mae’n debyg, yw ceisio ymddangos fel amddiffynydd annibyniaeth Sbaen yn erbyn Ewrop. Ei obaith yw na fydd yn gorfod mynd i gardota i wledydd y gogledd. Ond mae chwaraewyr newydd ar y maes: bydd rhan y Catalaniaid, a’r gwrthdystwyr yn erbyn y toriadau, yn effeithio ar beth sy’n digwydd nesaf.

Yfory byddwn ni’n cael gwybod faint o ddyled sydd ar fanciau Sbaen ar ôl diflaniad y diwydiant adeiladu (yn wir y tro ‘ma!) ac ar ddydd Sadwrn bydd y gyllideb yn cael ei thrafod yn y senedd. Efallai y daw hi’n haws ei deall bryd hynny.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: