Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 29, 2012

Sbaen Ffederal?

Mae’r ddwy blaid fawr Sbeinig-ganolog yn awr wedi ymateb i ofynion a dyheadau pobl cenhedloedd yr ymylon. Nid, wrth gwrs, eu bod nhw’n fodlon defnyddio’r term cenedl i ddisgrifio dim byd llai na Sbaen gyfan. Yn wyneb y gefnogaeth sydd yn awr yng Nghatalwnia i’r syniad o wladwriaeth annibynnol, ac yn wyneb y llwyddiant a broffwydir i Bildu yn etholiadau Gwlad y Basg, dyma beth ddaeth:

PP, plaid mewn grym (adain-dde ‘canol’ yn unig yn yr ystyr bod ‘na grwpiau ymhellach i’r dde na nhw): amddiffyn undod y Sbaen bresennol, y frenhiniaeth, traddodiad, lle pwysig i’r eglwys Gatholig. Ceisio gwahardd refferendwm arfaethedig Catalwnia.

PSOE, gwrthblaid (adain chwith canol – mae ‘na glymblaid eithaf pwysig i’r chwith o’r rheiny, IU): wedi darganfod rhinweddau ffederaliaeth. Tiriogaethau yw eu gair nhw am y cenhedloedd a’r taleithiau. Mae nhw wedi dweud pethau fel hyn o’r blaen, pan fydden nhw heb eu dwylo ar y llyw. Beth na ddywedwyd hyd yn hyn yw pa fath o ffederaliaeth y byddai’r PSOE yn ei chefnogi: a fyddai pob gymuned bresennol yn cael yr un driniaeth (ar hyn o bryd maen nhw’n amrywio’n fawr iawn)? a fyddai pwerau trethu gyda nhw?

Mae’r PP yn gweld ffederaliaeth fel cam ar y ffordd i hollti Sbaen, gan bwyntio mâs y byddai Catalwnia oedd yn aelod o ffederaliaeth yn gallu (yn gyfansoddiadol felly) pleidleisio dros beidio â bod yn aelod. Tra bod Sbaen yn aros yn wladwriaeth awtonomaidd, fe fyddai’n rhaid i holl etholwyr Sbaen bleidleisio i newid cyfansoddiad Sbaen cyn y gallai Catalwnia (e.e.) fynnu’i hannibyniaeth.

Wel, mae gan y PSOE gyfle gwych yn awr yn ystod ymgyrchoedd etholiadol Gwlad y Basg, a Galicia o fewn y mis, ac wedyn Catalwnia fis ar ôl hynny, i esbonio beth yn union yw eu polisi a cheisio argyhoeddi pobl y byddai hi’n decach ac yn arwain at fywyd gwell. Nid yr economi fydd yr unig bwnc llosg y tro yma.

Newydd Dorri: Pan fydd holl lywyddion cymunedau Sbaen yn cyfarfod yr wythnos nesaf, bydd llywydd (PSOE) yr un fwyaf, Andalucia, yn siarad o blaid ffederaliaeth. Fe fydd Mas o Gatalwnia wrth gwrs yn siarad dros annibyniaeth yno. Ond mae’r rhan fwyaf o’r llywyddion yn aelodau o’r PP, dim ond siarad fydd hi.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: