Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 16, 2012

Achos y Prestige

Alla’i ddim adael i ddigwyddiadau heddiw fynd heibio heb gofnod. O’r diwedd, ar ôl deng mlynedd namyn mis, mae rhywrai o flaen eu gwell am ddinistrio gymaint o amgylchedd arfordir gogledd-orllewin Sbaen gydag olew trwchus. O’r llong Prestige y daeth yr enwog chapapote – yr enw lleol ar y math hwn o olew – ac mae capten a pheiriannydd y llong yn y llys, ynghyd â chyn-gyfarwyddwr y Marina Mercante, rhan o wladwriaeth Sbaen sy’n gyfrifol am longau, eu diogelwch, a’r amgylchfyd morol. Ond fe fydd yr un ola ‘na’n eistedd yn y doc heb y gwleidyddion oedd yn penderfynu sut i drin yr argyfwng.

Fe adawa’i ar un ochr ddiffygion adeiladwaith y llong: roedd y rheiny’n ddigon hawdd eu hadnabod ac mae’r rheolau wedi newid erbyn hyn. Y ddau beth sydd angen eu hateb yw: pam fod cymaint o oedi cyn gwneud penderfyniad, pan oedd yn amlwg na allai’r Prestige ei hachub ei hunan; a phwy gymerodd, mewn gwirionedd, y penderfyniad i orchymyn i’r capten fynd â hi’n bellach oddi wrth yr arfordir, a hithau’n adeg stormydd y gaeaf, yn lle dod â hi i ddiogelwch porthladd. Canlyniad yr oedi a’r camgymeriad oedd bod y llong wedi torri lan ar y môr mawr. A doedd y chapapote ddim wedi suddo’n unionsyth fel yr oedd rhai’n addo, ond wedi ei gario i’r traethau a’r creigiau, mor belled â Ffrainc.

Roedd y stwff yn glynu at greigiau fel y brenig cynefin, gan ladd adar, pysgod a chreaduriaid eraill, difetha ffermydd pysgod a bwyd môr (yn enwedig yn Galicia) a distrywio’r diwydiant ymwelwyr am flwyddyn. A phwy oedd y gwledyddion a fethodd weld pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa? Francisco Alvarez-Cascos, yn un. Ar y pryd yn weinidog yn llywodraeth Aznar (PP) ac ar ôl iddo gwympo mâs â’i blaid, llywydd Asturias am lai na blwyddyn gyda’i grŵp newydd, Foro Asturias. Mariano Rajoy yn un arall. Ar y pryd yn ddirprwy i Aznar, yn awr yn y sêt fawr ei hunan. Sdim rhyfedd bod cyfreithiwr capten y llong yn ceisio cael diddymu’r holl achos gan ddweud na chaiff ei gleient gyfiandwr yn Sbaen.

Bydd etholwyr Galicia yn pleidleisio o fewn pythefnos: tybed a fyddan nhw’n aros yn ffyddlon i’r PP y tro hwn?

 

Nodyn iaith : lle byddwn ni’n dweud ‘yn y doc’, mae’r Sbaenwyr yn dweud en el banquillo ‘ar y fainc’.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: