Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 24, 2012

Llwybr y Mwynwyr a’r Bugeiliaid

Ddydd Sul aethom ni am dro yn y Picos de Europa. Taith gerdded o ryw 4-5 awr yw hon, yn dibynnu faint o luniau mae rhywun yn tynnu (neu faint o frechdanau sydd i ginio).

Canolfan ymwelwyr y Llynnoedd yw’r man dechrau. Ar hyn o bryd mae’n bosib gyrru lan (12 km o heol serth a throellyd) ond yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst, ac o ddeutu’r prif wyliau cyhoeddus Sbeinig, rhaid parcio yn y gwaelod a dal y bws. O ben pella’r maes parcio, mae’r llwybr yn mynd yn syth i lawr ochr y glogwyn i’r Vega de Comeya. Ganrif a hanner yn ôl, roedd rhaffordd awyr yn mynd â’r mwyn haearn a manganîs o bwll y Buferrera i’r olchfa islaw. Mae un o dyrau’r rhaffordd i’w weld o hyd. Ar fore o Hydref, dyma’r unig ran o’r daith lle roeddem ni’n teimlo’r oerni oherwydd y cysgod dwfn.

Vega de Comeya

Polje, yn ddaearegol, yw’r Vega de Comeya: hynny yw, math arbennig a mawr o beth sy’n digwydd pan fydd darnau o dir yn suddo oherwydd y tyllau yn y calchfaen. Mae’n edrych yn debyg i lyn gwyrdd. Gair Slofeneg yw polje. Roedd Comeya’n sychach o lawer nag arfer y tro ‘ma, ac o droi i’r dde (dwyrain) a chadw at yr ochr ogleddol fe lwyddom ni i ddilyn y stribedi coch a gwyn sy’n dangos y Ruta de la Reconquista , un o lwybrau hir Asturias. I fod yn fanwl gywir, fe fethom ni un ohonyn nhw, ond ar ddiwrnod clir a gan wybod ein bod yn mynd yn syth ymlaen, doedd hi ddim yn broblem fawr – ychydig o eithin, bach o gors. Lan wedyn i’r bwlch, a chael hen lwybr o gerrig fel traffordd fynyddig.

llwybr ‘calzado’ Picos de Europa

Tynnais i’r llun ar ôl cyrraedd y gwaelod yn hytrach nag edrych i lygad yr haul. I lawr y llwybr cerrig, pasio corlan ar y chwith a dilyn llwybr i’r dde oedd yn ein harwain yn ôl i’r llynnoedd. Yn awr roeddem ni wedi symud o dir y mwynwyr i borfeydd y bugeiliaid. Roedd nifer o’r anifeiliaid wedi mynd i lawr i’w caeau a thai gaeafol yn barod, ond nid pob un. Mae ffermwyr y pentrefi cyfagos yn dod â gwartheg, defaid, geifr, moch hyd yn oed, i’r mynydd dros yr haf, a rhai ohonyn nhw’n dal i hafota yn y majadas – grwpiau bach o gabanau cerrig mewn man cysgodedig, a lle mae dŵr glân i gael mewn ffynnon. Ac mae nifer fach ohonyn nhw’n dal i wneud caws bob dydd yn ystod yr haf.

Majada de Belbín

Hyd yn oed fan hyn, mae pethau’r byd modern yn gallu gwneud pethau’n haws – gw. y paneli haul yn y cefndir. Yn anffodus doedd neb yn gwerthu caws Gamoneu yn Belbín y diwrnod hwnnw – pawb wedi mynd i ffair i lawr yn y dyffryn – ond fe gawsom ni flas ar beth ohono gan un o’r trigolion oedd wedi aros gartref.

Ar ôl gadael Belbín, dilyn llwybr hawdd uwchlaw Llyn Ercina ac yn ôl i’r maes parcio. Golwg o eira ar y copaon, dros 2000m, ond y tywydd yn dal yn fwyn. Ond doedden ni ddim wedi gweld y gorau o’r gwartheg eto. Roedd dau fugail wedi penderfynu mynd â rhain – tua 50 ohonyn nhw – i lawr ganol brynhawn dydd Sul pan oedd hanner Asturias wedi meddwl ei bod hi’n ddiwrnod perffaith i fynd i’r llynnoedd. Ffordd dda i’n hatgoffa ni beth oedd bywyd araf.

Newydd ddarllen bod llai o ymwelwyr na llynedd wedi dod i Asturias yn ystod mis Medi eleni: wel y nhw sydd ar eu colled!


Responses

  1. Lluniau diddorol, Cathi.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: