Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 2, 2012

Gweithio Seidr

Neithiwr buom ni’n rhoi help llaw (â dweud y gwir bu’r gŵr yn rhoi help llaw, a minnau’n tynnu lluniau ac yn siarad â phobl) i gymydog o ben arall y pentref oedd yn gwneud seidr. Y peth cyntaf a sylwais oedd mor lân oedd popeth gydag e: yr afalau i gyd wedi cael mynd i’r hen faddon y tu fâs i’r gweithdy ac wedyn yn ôl yn eu sachau. Roedd ganddo llenni o blastig ar bob wal ac o dan y nenfwd, ac roedd popeth yn cael ei olchi ar ôl gorffen.

23 o sacheidi aeth drwy’r cyllyll neithiwr, a dyma’r trydydd tro eleni i’r dyn hwn stwnsio. Mae e’n cynhyrchu seidr ar gyfer ei deulu mawr (estynedig – beth sy’n dod ar ôl cyfyrder?) a hyd yn oed yn rhoi labeli ar y poteli. Dyna pam oedd eisiau imi dynnu lluniau.

Roedd dau yn agor y sachau a llenwi’r bwcedi, dau arall yn codi’r bwcedi uwch eu pennau i dowlu’r ffrwyth i fewn i’r malwr, ac un gyda rhaw (glân!) yn symud y stwns o gwmpas yn y wasg. Mae dwsenni o fathau o afalau seidr yn cael eu cydnabod yn Asturias, llawer ohonyn nhw ond yn tyfu mewn un ardal fach.

A’r gamp yw’r cymysgu, i gael digon o rai melys ynghyd a’r sur a’r chwerw i gynhyrchu diod dda. Mewn casgenni pren bydd y seidr yma’n eplesu, wrth i furum naturiol y ffrwyth wneud ei waith. Sdim byd arall ynddo fe. Dim dŵr, dim siwgir, dim cemegau. Mae fy nith yn dioddef pen tost os bydd yn yfed gwin neu unrhyw ddiod arall gyda sulphites, ond roedd hi’n gallu yfed seidr cartref Asturias heb unrhyw broblem.

Pan ddiffoddwyd y peiriant roedd sŵn y seidr (neu’r sudd, fel y mae ar hyn o bryd) yn llifo mâs o dan bwysau’r holl ffrwyth yn argoeli’n dda ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dros yr wythnos i ddod fe fydd clawr pren yn cael ei ddodi ar y wasg, a hwnnw’n cel ei dynhau bob dydd ermwyn gwasgu’r sudd i gyd mâs. Fydd y seidr ddim yn cael ei botelu tan y gwanwyn.

Ar ôl ein gwaith daeth gwobr: amaguestu . Gair Astwreg yn golygu pryd o cnau castan gyda sudd afal, y sidra dulce newydd ddod o’r wasg, sy’n draddodiadol wrth weithio seidr. Roedd tortos hefyd, pancws bach o flawd India corn, ac roeddwn i wedi cyfrannu peth o’r past clesin a wnes i’r wythnos ddiwethaf i fynd gyda’r caws. Deuddeg ohonom ni erbyn hyn yn eistedd yn y gegin o flaen y ffwrn goed, yn yfed seidr ac yn canu caneuon traddodiadol. Tan yn hwyr.


Responses

  1. Diddorol iawn Cathi. Yfed seidr tan yr hwyr!

    • Gwell hyd yn oed os wyt ti’n gwybod ble mae’r coed lle dyfodd yr afalau!

      • Mi ddof draw y tro nesa!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: