Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 26, 2012

Dyfodol Catalwnia

Mae’r bobl wedi codi llais. Ac mae’r llais honno wedi cefnogi annibyniaeth i Gatalwnia. Ond, fel arfer, dyw pethau ddim mor syml â hynny. Os am ddarllen manylion canlyniadau’r pleidleisio yng nghyd-destun agwedd y pleidliau tuag at annibyniaeth a’r refferendwm arfaethedig, y Catalan News Agency yw’r lle. Mae gan La Vanguardia hefyd adran fanwl a deniadol iawn ei ffurf.

Roedd y canran aeth i fwrw pleidlais yn uwch nag unrhyw etholiad o fewn yr ugain mlynedd ddiwethaf, trwch blewyn o dan 70%. Dywedir bod mwy nag erioed o Gatalanwyr sy’n byw mewn mannau eraill yn Sbaen wedi gofyn am bleidlais. Y CiU (o blaid Catalwnia annibynnol, adain dde yn economaidd) sy’n dal i fod ar y blaen o ran seddi, ond wedi colli tir o gyfri nifer a chanran y pleidleisiau. Bydd yn gorfod chwilio am gytundeb gyda phleidiau annibyniaethol eraill: ERC, e.e., sydd wedi dyblu nifer ei haelodau o 10 i 21. Ond Esquerra Republicana de Catalunya yw enw llawn ERC, plaid o’r chwith. Maen nhw’n dwyn cefnogaeth oddi wrth y PSOE, y blaid fawr Sbeinig ar y chwith, ac mae’n anodd gweld sut y bydden nhw’n gallu cytuno â CiU ar faterion economaidd yn enwedig y toriadau ym meysydd iechyd ac addysg. Maen nhw eisoes wedi cyhoeddi’n blwmp ac yn blaen y byddai’n rhaid newid y polisiau hynny er mwyn ennill eu cefnogaeth nhw.

Sut felly mae Artur Mas, arweinydd CIU a llywydd Catalwnia, yn mynd i lywodraethu – heb sôn am fynd ymlaen â’r cynllun refferendwm? Mae gan y PP (Sbeinig, adain-dde, yn erbyn annibyniaeth) 19 o aelodau – un yn fwy nag o’r blaen. Fe fydden nhw’n fodlon cydweithio ar faterion economaidd ond nid ar annibyniaeth. Ar hyd o bryd dywed Mas ei fod yn barod i drafod llywodraethu ar y cyd, neu gytundebau culach ar faterion unigol, gyda phob plaid. Roedd y darllenwyr a bleidliesiodd ar wefan La Vanguardia heddiw yn 66% dros cydweithrediad CiU/ERC – ond ai am eu bod yn prisio’r refferendwm o flaen popeth arall, neu er mwyn newid y drefn economaidd, does dim modd gwybod.

Un peth sy’n sicr: fe fydd y trafod yn mynd ymlaen yn hir.

 

 


Responses

  1. Noson siomedig i Mas a’i blaid, ond er tegwch, bu’n ddewr iawn. Mae rhai o’r canlyniadau yn ddigon rhyfedd. Wrth gwrs mae’r Sbaenwyr (a newyddiaduraeth gwael Y Guardian) yn trio ei baentio fel neges yn erbyn annibyniaeth, ond hyd yn oed gyda chynnydd yn niferoedd PP a C’s, ai dyma benllanw’r bleidlais Unoliaithol/Castiliadd?

    Sgwn i pryd bydd cyhoeddiad ynlgyn a phwy fydd yn clymbliedio?

    Yn anochel mae son am driciau budur gyda Llywodrarth ganolog yn cael ei chyhuddo o greu stareon am lygrydd gan Mas a’i blaid, ac hefyd llawer o Gatalanwyr tramor ddim yn derbyn papurau pleidliesio (am bob math o resymau rhyfedd!).

    Bu trafodaeth ddifyr yn arwain at y bleidlais yma: http://syniadau–buildinganindependentwales.blogspot.co.uk/2012/11/this-weekends-election-in-catalunya.html?showComment=1353927820106


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: