Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 4, 2012

Iaith yr Ysgolion

Ydy llywodraeth Rajoy mewn gwirionedd yn ceisio gyrru pobl i gefnogi Artur Mas a chenedlaetholwyr Catalwnia? Mae’r manylion sydd wedi dod mâs heddiw (fe fydd y ddogfen gyflawn yn cael ei chyflwyno i’r llywodraethau rhanbarthol heno) ynglŷn â chynlluniau Madrid ar gyfer ysgolion yn awgrymu hynny!

Pum mis yn ôl fe benderfynodd goruchaf lys Sbaen o blaid tri theulu oedd yn mynnu addysg drwy gyfrwng y Sbaeneg yng Nghatalwnia; ond mae’r cynllun newydd yn mynd lawer ymhellach.  Polisi llywodraeth Catalwnia yw cyflwyno addysg i bob plentyn, ym mhob ysgol, drwy gyfrwng y Gatalaneg. Yn awr mae Madrid yn dweud (1) bod rhaid dysgu yr un nifer o oriau yn y ddwy iaith; (2) lle na fydd hynny’n bosib, bod rhaid i rieni gael dewis pa iaith fydd cyfrwng addysg eu plant; a (3) os na fydd hynny’n bosib, bod yn rhaid i lywodraeth Catalwnia dalu am addysgu’r plant mewn ysgolion preifat. Defnyddio Catalwnia fel enghraifft ydw i fan hyn: yr un fydd y drefn yn Galicia a Gwlad y Basg, lle mae gan yr ieithoedd lleol statws swyddogol gydradd â’r Sbaeneg.

Mae hyn i gyd wrth gwrs yn rhoi cyfle perffaith i Mas, ac mae e eisoes wedi dweud y bydd ysgolion Catalwnia’n cael eu rheoli gan ddeddf addysg Catalwnia ac nid gan Madrid. Galw y mae ar i bob plaid (heblaw’r PP, wrth reswm) uno i wrthwynebu’r cynllun newydd ar sail y ffaith fod cyfansoddiad Sbaen yn gwarantu triniaeth deg i’r iaith a bod Madrid yn ymyrryd mewn materion sy’n briodol i’r rhanbarth. Mae gweinidog addysg Gwlad y Basg hithau wedi gwrthod y cynllun oherwydd y cymalau iaith a hefyd y pwyslais newydd ar addysg grefyddol. Ac mae Andalucia yn poeni am yr hwb fydd (o ddarllen adroddiadau’r cyfryngau, a heb weld y ddogfen eto) yn cael ei roi i ysgolion preifat yn gyffredinol: ‘traffyrdd i blant y crachach, a’r gweddill yn gorfod dilyn y lôn gefn’.

Mae’r naill ochr a’r llall yn bygwth mynd â’r achos at Lys y Cyfansoddiad: fe fydd sawl cyfle i edrych ar y stori yma yn y dyfodol.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: