Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 12, 2012

Hybu Iaith

Yn Barcelona heno bydd llywydd Catalwnia, Artur Mas, yn cyfarfod â chynrychiolwyr mwyafrif pleidiau’r rhanbarth i baratoi’r ymosodiad cyntaf yn eu brwydr yn erbyn y deddf addysg newydd Madrid.  Rhan yn unig yw’r frwydr hon yng nghanol ymgyrch annibyniaeth, ond mae’n rhan hanfodol. Trochi ieithyddol fu polisi addysg Catalwnia ers cenhedlaeth (30 mlynedd), gyda phob disgybl, o bob oedran, yn derbyn gwersi drwy gyfrwng y Gatalaneg.

Ond mae’r PP, plaid llywodraeth Sbaen, yn ymladd yn gryf yn erbyn y gwahaniaethau o bob math sydd rhwng Catalwnia, Gwlad y Basg, ayyb. Un o’r gwahaniaethau mwyaf amlwg yw iaith. Yn ôl mesur Wert (y gweinidog addysg, a dyn gydag enw hawdd iawn ei deipo!) nid yn unig bydd rhaid cynnig addysg drwy gyfrwng y castellano (Sbaeneg) i bob teulu sy’n gofyn amdano, ond bydd rhaid darparu yr un faint (mewn oriau a munudau) o wersi yn y ddwy iaith. A hyn er gwaethaf y ffaith fod y gyfundrefn bresennol yn cynhyrchu pobl ifainc sy’n siarad y ddwy iaith ac yn amlach na heb un neu ddwy arall hefyd – Saesneg ac Almaeneg yw’r rhai mwyaf poblogaidd.

Nid mater o addsyg yw e felly, ond gwleidyddiaeth. Byddwn i mewn ffordd yn hoffi dweud taw ideoleg sydd yma, ond mae arna’i ofn taw dim ond tacteg yw e. Tacteg i fychanu llywodraeth Catalwnia ac i berswadio pobl sy’n byw yno y bydden nhw ar eu colled os byddan nhw’n penderfynu gadael ‘mamwlad’ Sbaen. Achos mae hunaniaeth yn rhywbeth cymhleth: mae miliynau o bobl yn byw yng Nghatalwnia sy’n blant neu’n wyrion i ffoaduriaid ddaeth o’r de naill ai yn ystod rhyfel Sbaen neu wedyn i chwilio am waith. Gobaith y PP yw y bydd rhain am aros yn rhan o wlad fwy.

Ond addysg yw maes y gad heno, a disgwylir y bydd y CIU (plaid Mas), ynghyd â’r pleidiau eraill sydd yn cefnogi annibyniaeth neu ffederaliaeth (hy gan gynnwys y sosialwyr) yn gwrthod yn blaen weithredu deddf Wert ac yn mynnu cadw pethau fel y maen nhw. Tro Madrid fydd hi wedyn.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: