Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 19, 2012

O’r Gegin: Newyddion Nadolig

Rwyf i wedi bod yn cael hwyl ar baratoi danteithion at ymwelwyr y Nadolig. Yn gyntaf, wrth gwrs, y deisen.  Daeth y rysait sydd gyda fi o raglen radio ar y BBC, cyn dyddiau Radio Cymru – ac fe gawson nhw’r peth o goleg ‘Cwcs’ dros y ffordd, y coleg oedd bryd hynny yn addysgu athrawon coginio a gwinio. Mae’r holl beth wedi ei sgrifennu yn hen-ffasiwn, yn defnyddio’r mesurau ymherodrol (? neu imperialaidd) a hyd yn oed ‘1/4 gill‘ (chwarter peint yw gill) wrth bennu’r gwirod. Brandi Sbeinig neu rwm tywyll yw fy newis i am eu bod yn dywyll ac yn felys.

P1160023

Un newid eleni oedd penderfynu peidio â dodi eisin ar y deisen. Yn lle hynny rhois i haenen denau o gyffaith (jeli) clesin wedi ei dwymo iddo gael lledu’n well, wedyn y ffrwythau sych (ceirios, darnau bach o mango a chrwyn sitrws), wedyn haenen arall o’r cyffaith er mwyn y sglein.

Ac yn awr dau beth cwbl newydd imi eu paratoi. Cnau Ffrengig rhost yw’r rhain, gyda mêl a sbeis. Sinamon a sinsir aeth i fewn y tro yma, ond rwyf i am arbrofi gyda phethau eraill – cardamom efallai.

P1160069

Mae eisiau darnau mawr o gnau – chwarteri – neu fel arall mae gormod o flas y sbeis a dim digon o gneuen. Rhaid eu rhosto nhw wedi cymysgu gyda’r mêl ac ychydig o bupur cayenne, wedyn eu tynnu nhw’n ofalus iawn o’r ffwrn (achos mae’r mêl yn gallu llosgi – mae gen i bothell ar fy mys bawd wrth deipo) a’u troi nhw mewn cymysgedd o siwgr, halen a pha sbeis bynnag sydd at dy ddant.

P1160070

A beth am rhain? Truffles siocled. Cymysgedd o siocled da (75% neu fwy) a hufen. Doedd yr arbrawf ddim yn llwyddiant i gyd: fe doddodd y siocled yn iawn mewn powlen dros ben sosban o ddŵr twym, ond pan es i ati i gymysgu’r hufen roedd hwnnw’n rhy dwym ac fe wnaeth y ganache (enw technegol!) hollti. Methais i’n lân â chwipio fe nôl wrth ei gilydd ond ar ôl dwyawr yn yr oergell roedd digon gyda fi i wneud rhain. Mae’r holl beth yn cymryd fwy a amser nag y byddai rhywun (fi) yn meddwl ond bydd arbrawf arall cyn diwrnod Nadolig.

 

 

 


Responses

  1. Wow rydech yn byw yn fras yn Asturias! Cofion cynnes at y ddau ohonoch , Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda.
    Arwel , Jan , Manon , Bethan a Sion. xx

    • Nadolig Llawen a 2013 dda iawn i chithau i gyd hefyd Arwel. A rhaid cyfaddef fy mod yn hala hyd yn oed mwy o amser yn y gegin dyddiau yma…wastod yn chwilio am giniawyr!


Gadael Ymateb i cathasturias Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: