Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 8, 2013

Yng Ngwlad yr Iorddonen 2

Dwi ddim eisiau mynd ymlaen ac ymlaen am ein gwyliau yng ngwlad yr Iorddonen, ond mae’r amser gawsom ni yn yr anialwch yn haeddu cofnod.

Dim ond 24ain awr, ond cam i fyd hen, newydd inni, a gwahanol iawn. Yn Wadi Rum yr oeddem, safle rhai o frwydrau T.E.Lawrence ganrif yn ôl – a’r ffilm hanner canrif yn ôl. Tywod yw’r llawr yn Wadi Rum, tywod lliw pot blodau terracotta. Ac o’r tywod cwyd bryniau moel o garreg noeth, ychydig yn dywyllach eu lliw. Alla’i ddim bod yn siŵr a ydy’r gwynt yn ‘rhuo drostynt’, ond mae bendant yn chwythu’n ddibaid: mae gwir angen siôl i gysgodi’r wyneb.

Wadi Rum

Wadi Rum

Mae’r rhan fwyaf o’r Bedwin wedi symud i fyw i fythynnod bach mewn pentrefi erbyn hyn, ond mae ambell i deulu yn glynu at yr hen ffordd o fyw mewn pabell. Mae gyda nhw 4×4 – nid yn lle’r camelod, ond yn ogystal. Ac maen nhw’n gallu gwneud bywoliaeth o dywys ymwelwyr ar hyd y llwybrau lle nid erys olion cerbyd na chamel fwy nag awr neu ddwy oherwydd y gwynt.

P1160305

Am awr fe gawsom ni fynd ar gefn camel; yn od o anghyffyrddus ar y cychwyn, ond ar ôl 5 munud roedd pawb wedi dysgu symud gyda’r anifail. Y tawelwch. Dyw traed llydan y camel ddim yn gwneud sŵn o gwbl ar dywod pan fyddan nhw’n cerdded. Ac oddi tanom ni, yn ôl arweinydd y grŵp, mae lloeren UDA wedi darganfod llyn anferth o ddŵr tanddaear: y gobaith yw y bydd yn gallu darparu dŵr i ddinasoedd canol yr Iorddonen am gan mlynedd.

Eistedd o gwmpas y tân yn mwynhau pryd o gig oen wedi ei rosto o dan ddaear mewn pot haearn. Cerdded bant o olau’r fflammau i wylio sêr gwib yn fflachio. Troi’n ôl a gweld adlewyrchiad y fflammau a’r cysgodion rhyngddynt ar y clogwyn y tu ôl i’r babell. Chwilio am garthen i fynd dros y sach gysgu rhag yr oerfel. Cwympo i gysgu wrth wrando ar gri cadno’r anialwch.


Responses

  1. Braf iawn arnat. Mae dy ddisgrifiadau a’th luniau’n ddeniadol iawn.
    Petra wedi apelio erioed… rhywbryd, efallai!

    • Gwerth pob dimai. A dyma’r amser gorau o’r flwyddyn, weden i – tywydd sych a heulog ond heb wres yr haf.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: