Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 23, 2013

Llygredd wrth y Llyw

Does dim dianc rhag wleidyddiaeth hyd yn oed yn y blog hwn. Ond nid prif weinidog y DU na´r UE sy´n denu fy sylw, na sylw cyfryngau Sbaen fel ei gilydd.

Bárcenas yw’r boi. Enw newydd imi ac i ran helaeth o boblogaeth y penrhyn Iberaidd. Cyn-drysorydd y PP a seneddwr dros Cantabria (Plaid y Bobl, adain dde, mewn grym yn Sbaen a nifer o’r cymunedau). Ers wythnos bellach mae ei enw ar y tudalenni blaen wrth i newyddiadurwyr ddarganfod mwy o fanylion am ei gyfoeth. Mae trysorlys Sbaen yn codi treth ar gyfoeth (ar gyfalaf, h.y.), ac yn rhyfedd ddigon nid yn Sbaen y mae cyfrifon Luis Bárcenas, ond yn Swistir (€22 miliwn), ac ar ynys Bermiwda – ‘nefoedd trethol’ ys dywed y Sbaenwyr. Mae adroddiadau hefyd ei fod yn berchen ar ystâd anferth o dir amaethyddol yn yr Ariannin.

Dyma’r cyhuddiadau, eto wrth gwrs heb eu profi. Dywedir bod ail gyfundrefn cyfrifon ym mhencadlys y PP yn Stryd Genova yn Madrid. (Yn aml yn cael ei alw’n ‘Genova’ yn unig. Nid y ddinas yn yr Eidal sydd o dan y chwyddwydr.) Roedd arian, miloedd o ewros, yn dod i fewn gan roddwyr anhysbys, neu’n cael ei dalu gan ddatblygwyr am flaenoriaeth/caniatad cynllunio/contractau. Pwrpas yr arian ‘B’ oedd talu aelodau a swyddogion uchel y PP, arian ar ben eu cyflogau na fyddai byth yn mynd drwy’r sustem dreth.

Nid dyma’r tro cyntaf i enw Bárcenas gael ei grybwyll yng nghyd-destun llygredd ariannol a gwleidyddol: roedd yn un o’r cyhuddiedig yn achos Gurtel, a bu’n rhaid iddo roi’r gorau i’w swydd fel trysorydd y PP oherwydd hynny. Mae’r rhai sydd wrth y llyw yn awr yn gwadu eu bod nhw wedi ymwneud â, nac wedi gwybod am, yr arian B a’r taliadau tywyll. Ond mae adroddiadau heddiw y bydd y PP yn gofyn i’w seneddwyr a’i swyddogion arwyddo dogfen i ddweud na fuon nhw na fydden nhw’n derbyn arian felly.

Pawb yn aros nawr i weld pa enwau eraill fydd yn codi i’r wyneb. O ie, a bydd mab-yng-nghyfraith y brenin yn mynd o flaen y barnwr eto’r mis nesaf.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: