Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 1, 2013

I’r Gad?

Cyfaill arall yn dweud bod ganddo gynllun i ymfudo dros Iwerydd. Nid diffyg gwaith yn yr achos yma (er y byddai’n hoffi cael gwaith gwell), ond ofn y daw ymladd a thrais unwaith eto yn rhan o fywyd bob dydd.

Rhois i gais ar esbonio achos Bárcenas y diwrnod o’r blaen. Yn awr mae’r peth yn lledu fel olew chapapote o long wedi’i dryllio. El País a’i dorrodd, ond mae papur mawr yr adain dde, El Mundo, yn awr ar flaen y gad, a’r cyfryngau eraill i gyd yn chwilio am eu hongl eu hunain.

Yn fyr: mae gan El País ddogfennau sy’n dangos bod gwe o lwgrwobrwyo wedi cysylltu cwmniau adeiladwyr, busnesau rhedeg ysbytai a buddsoddwyr mawr eraill gydag uchel swyddogion ac aelodau seneddol y PP, a’r cyfan yn cael ei guddio mewn cyfrif ‘B’. Ail lythyren yr wyddor, neu lythyren gyntaf enw Bárcenas, oedd bryd hynny yn drysorydd y blaid. Ymhlith yr enwau sydd wedi eu cyhoeddi yn y colofnau ‘derbyn arian’ mae Mariano Rajoy, y prif weinidog ei hunan. Dal i aros i glywed wrtho yr ydym: mae sôn y bydd yn siarad (neu’n cyhoeddi datganiad) yfory. Ond yn barod mae 2 gynghorydd PP, un ohonyn nhw yn Gijón yma yn Asturias, wedi gadael y blaid oherwydd yr hanesion.

Yr hyn sy’n bwysig wrth gwrs yw bod y busnesau a dalodd wedi cael gwerth eu harian; yn sicr maen nhw wedi derbyn contractau gwerth miliynau o € gan y llywodraeth a gan y cymunedau taleithiol. Beth sydd angen i newyddiadurwyr wneud nawr yw mynd drwy rhain a gweld pa blaid oedd mewn grym pan oedd y cytundebau’n cael eu harwyddo. Does neb eto wedi cyhuddo’r PSOE o fod yn berchen ar rwydwaith tebyg, ond pwy a ŵyr.

Ar yr un pryd, mae mab-yng-nghyfraith y brenin wedi gorfod sicrhau €8m i’r llys sy’n clywed achos o lygredd ariannol yn ei erbyn. Cafodd e deitl ‘Dug Palma’ pan briododd y dywysoges, ond yn awr mae dinas Palma de Mallorca wedi gofyn iddo beidio â’i ddefnyddio.

Arian i’w afradu i rai, ar risiau uchaf cymdeithas: dim digon i gyrraedd diwedd y mis i filynau o’r werin bobl. Pris y trên a’r bws yn Madrid wedi codi deirgwaith mewn 9 mis. Teuluoedd yn cael eu hollti unwaith eto gan ymfudo. Gweld pethau fel hyn sy’n dechrau gwylltio’r cymdogion. Ac maen nhw’n barod iawn i’m hatgoffa bod gan bobl Sbaen llai na 40 mlynedd o brofiad democratiaeth. Mae rhai wrthi’n defnyddio dulliau’r ddemocratiaeth honno: o fewn 24 awr mae bron i hanner miliwn wedi arwyddo deiseb yn gofyn i Rajoy ymddiswyddo. Does neb yn dweud y bydden nhw’n defnyddio dulliau trais. Ond mae llawer yn ofni y bydd eraill yn gwneud.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: