Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 27, 2013

Cythruddedig Heno

Bu farw Stéphane Hessel yn 95 oed. Almaenwr wrth ei enedigaeth, fe drodd yn Ffrancwr ym 1937 a bu’n ymladd yn erbyn Hitler ar dir Ffrainc fel aelod o’r gwrthsafiad. Yn ddiplomat wrth ei alwedigaeth ac yn athronydd adain-chwith, 3 blynedd yn ôl fe gyhoeddodd ‘Byddwch yn Gythruddedig’ yn erbyn y sefyllfa a welodd yn holl wladwriaethau Ewrop. Roedd e o blaid y bobl, nid y gyfundrefn. Yn Sbaeneg, ¡Indignaos! oedd teitl ei lyfr. Ac o’r ysbrydoliaeth honno y cododd  mudiad yr Indignados, neu’r 15-M ar ôl dyddiad eu gwrthdystiad cyntaf.

Yn araf iawn ac o dipyn i beth y cynheuwyd y tân. Fe enillodd y PP (adain dde) etholiad gyffredinol Sbaen ym mis Tachwedd 2011. Cyni yw eu hunig ateb nhw: cael y cownts yn iawn. Ond mae beth sy’n digwydd ar y stryd ac yn y llysoedd barn yn dweud yr hanes gyda llawer iawn mwy o wirionedd. Hanes y cyfoethog – hyd at y teulu brenhinol – yn cael arian cyhoeddus, (arian a delir gan y bobl bach yn unig, chwedl Ivana Trump), drwy dwyll. Hanes arian mewn amlenni, arian heb hanes, yn gorwedd yn gyfforddus mewn cyfrifon banc yn y Swistir ond yn perthyn i uchel aelod (a chyn-swyddog) y PP. Hanes arian a dalwyd am ganiatad cynllunio – cynllunio datblygiadau enfawr, nid rhyw teras a dai ar ymylon pentre.

Ar y stryd mae’r holl bobl sydd wedi colli eu cartrefi am na allen nhw fforddio talu’r morgais. Yn aml iawn dyw’r tŷ neu’r fflat ddim werth yr hyn a dalwyd amdano. Pam felly fod y banc yn mynnu towlu teuluoedd mâs? Am fod y gyfundrefn yn dweud bod yn rhaid iddyn nhw gael gwared ar y ‘dyledion gwael’ sydd yn eu llyfrau cownt. Dengys ffigyrau 2012 fod dros 500 o dai yn cael eu gwacau fel hyn bob dydd. Mae mwy na 120 o bobl wedi lladd eu hunain o’r herwydd. Mae dynion tân – sydd yn cael eu galw i dorri’r cadwyni pan fydd pobl yn ceisio gwrthsefyll – wedi cael llond bol. Yn Asturias, yn Galicia, yng Nghatalwnia, maen nhw’n gwrthod gwneud. ‘Rydym ni yma i achub pobl, nid banciau’, medden nhw.

Yn yr Eidal, mae’r etholwyr – lleiafrif ddigon helaeth ohonyn nhw – wedi dewis pobl hollol newydd dibrofiad yn lle’r hen wynebau arferol. Aros i weld beth ddaw o hynny. Ond bob dydd yn Asturias, talaith o filiwn o bobol, mae 20 yn fwy yn gafael yn eu bagiau ac yn gadael i chwilio am waith. Allen nhw ddim fforddio aros i geisio newid pethau: y peth mwyaf pwysig yw rhoi bwyd ar blât. Petai 20 y diwrnod yn gadael y pentref, fe fyddai’n wag o fewn wythnos a hanner. Mewn blwyddyn, byddai holl dref ac ardal Ribadesella yn wag.

Heddwch i’th Lwch, Stéphane Hessel. Ond megis dechrau mae hyn.


Ymateb

  1. Darn arbennig o ddifyr eto Cath. Braf fyddai meddwl y gallwn i gyd ysgogi pobl i feddwl a gweithredu, pan fyddwn yn ein nawdegau.

  2. That was actually Leona Helmsley (also an NYC real estate glamourpuss, but with a somewhat more intriguing/odious back story than Ivana Trump). She did, however, then endow the hospital in Greenwich (CT), where my Uncle Charlie was treated, and eventually died, if you recall?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: