Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 27, 2013

Cythruddedig Heno

Bu farw Stéphane Hessel yn 95 oed. Almaenwr wrth ei enedigaeth, fe drodd yn Ffrancwr ym 1937 a bu’n ymladd yn erbyn Hitler ar dir Ffrainc fel aelod o’r gwrthsafiad. Yn ddiplomat wrth ei alwedigaeth ac yn athronydd adain-chwith, 3 blynedd yn ôl fe gyhoeddodd ‘Byddwch yn Gythruddedig’ yn erbyn y sefyllfa a welodd yn holl wladwriaethau Ewrop. Roedd e o blaid y bobl, nid y gyfundrefn. Yn Sbaeneg, ¡Indignaos! oedd teitl ei lyfr. Ac o’r ysbrydoliaeth honno y cododd  mudiad yr Indignados, neu’r 15-M ar ôl dyddiad eu gwrthdystiad cyntaf.

Yn araf iawn ac o dipyn i beth y cynheuwyd y tân. Fe enillodd y PP (adain dde) etholiad gyffredinol Sbaen ym mis Tachwedd 2011. Cyni yw eu hunig ateb nhw: cael y cownts yn iawn. Ond mae beth sy’n digwydd ar y stryd ac yn y llysoedd barn yn dweud yr hanes gyda llawer iawn mwy o wirionedd. Hanes y cyfoethog – hyd at y teulu brenhinol – yn cael arian cyhoeddus, (arian a delir gan y bobl bach yn unig, chwedl Ivana Trump), drwy dwyll. Hanes arian mewn amlenni, arian heb hanes, yn gorwedd yn gyfforddus mewn cyfrifon banc yn y Swistir ond yn perthyn i uchel aelod (a chyn-swyddog) y PP. Hanes arian a dalwyd am ganiatad cynllunio – cynllunio datblygiadau enfawr, nid rhyw teras a dai ar ymylon pentre.

Ar y stryd mae’r holl bobl sydd wedi colli eu cartrefi am na allen nhw fforddio talu’r morgais. Yn aml iawn dyw’r tŷ neu’r fflat ddim werth yr hyn a dalwyd amdano. Pam felly fod y banc yn mynnu towlu teuluoedd mâs? Am fod y gyfundrefn yn dweud bod yn rhaid iddyn nhw gael gwared ar y ‘dyledion gwael’ sydd yn eu llyfrau cownt. Dengys ffigyrau 2012 fod dros 500 o dai yn cael eu gwacau fel hyn bob dydd. Mae mwy na 120 o bobl wedi lladd eu hunain o’r herwydd. Mae dynion tân – sydd yn cael eu galw i dorri’r cadwyni pan fydd pobl yn ceisio gwrthsefyll – wedi cael llond bol. Yn Asturias, yn Galicia, yng Nghatalwnia, maen nhw’n gwrthod gwneud. ‘Rydym ni yma i achub pobl, nid banciau’, medden nhw.

Yn yr Eidal, mae’r etholwyr – lleiafrif ddigon helaeth ohonyn nhw – wedi dewis pobl hollol newydd dibrofiad yn lle’r hen wynebau arferol. Aros i weld beth ddaw o hynny. Ond bob dydd yn Asturias, talaith o filiwn o bobol, mae 20 yn fwy yn gafael yn eu bagiau ac yn gadael i chwilio am waith. Allen nhw ddim fforddio aros i geisio newid pethau: y peth mwyaf pwysig yw rhoi bwyd ar blât. Petai 20 y diwrnod yn gadael y pentref, fe fyddai’n wag o fewn wythnos a hanner. Mewn blwyddyn, byddai holl dref ac ardal Ribadesella yn wag.

Heddwch i’th Lwch, Stéphane Hessel. Ond megis dechrau mae hyn.


Responses

  1. Darn arbennig o ddifyr eto Cath. Braf fyddai meddwl y gallwn i gyd ysgogi pobl i feddwl a gweithredu, pan fyddwn yn ein nawdegau.

  2. That was actually Leona Helmsley (also an NYC real estate glamourpuss, but with a somewhat more intriguing/odious back story than Ivana Trump). She did, however, then endow the hospital in Greenwich (CT), where my Uncle Charlie was treated, and eventually died, if you recall?


Gadael Ymateb i Wilias Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: