Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 26, 2013

Glaswellt dros eu Llwybrau i Gyd

Mor hawdd yw peidio ag ysgrifennu! Bues i am dros ddwy flynedd yn cyhoeddi cofnod newydd bob dydd, ond yn ddiweddar un yr wythnos yw hi.

Ond mae sefyllfa drychinebus y di-waith yn fy ngorfodi i’w hadrodd. 6 miliwn ohonyn nhw yn Sbaen. 123,000 yn Asturias fechan. 64% o ieuenctid Asturias mâs o waith. Mae’r gyfundrefn yn wahanol yn Sbaen, a dyma rhai o’r pethau fydd yn ymddangos yn ddieithr i Gymry. Does dim hawl mynnu tâl diweithdra heb gyfrannu: blwyddyn o cotización  (taliadau o’r cyflog yn debyg i’n hyswiriant cenedlaethol ni) cyn cael dim. A dim ond am ddwy flynedd mae’n parhau. Ar ôl hynny, rhaid gwneud cais am gymorth yn unol â’th sefyllfa bersonol – teulu, plant, iechyd.

Eisoes dros y 5 mlynedd diwethaf, mae cynilion tadcu a mamgu wedi mynd i gadw’r ifainc, i’w helpu nhw i gael mwy a mwy o addysg yn ogystal ag i gael rhywle i fyw a rhywbeth i’w fwyta. Mae’r bobl ifanc yr wyf i’n eu hadnabod yn rhai o’r mwyaf dysgedig a welais yn fy myw. Gradd gyntaf, gradd meistr, hyfforddiant technegol a phroffesiynol, iaith Saesneg, iaith Almaeneg. Dyma’r bobl sy’n mynd bant, sy’n allfudo i wledydd gogledd Ewrop neu i Dde’r Amerig. Fe ddywedodd gweinidog yn llywodraeth Sbaen yr wythnos ddiwethaf fod hyn yn beth da, y byddai Sbaen yn elwa yn y pen draw.

Nid yw hynny’n wir yn fy marn i. Mae Sbaenwyr wedi bod yn allfudo ers cenedlaethau – mae bron pob dyn dros ei drigain yn y pentref wedi gweithio yn yr Almaen neu yng Ngwlad Belg am sbel. Ond gwaith ffatri yr oedden nhw’n ei wneud, a hala arian gartref, a dod yn ôl mor gynted ag y gallen nhw. Mae’r rhai rwy’n nabod sydd wedi mynd yn ystod y pum mlynedd diwethaf, y ‘goreuon’ dysgedig, wedi mynd i swyddi da fel gwyddonwyr neu reolwyr, wedi mynd â’r gŵr neu’r wejen gyda nhw, a does dim golwg y byddan nhw’n dychwelyd ar wahan i wyliau.

Mae eu bywydau nhw’n datblygu y tu fâs i Asturias a Sbaen. Iddyn nhw fel unigolion, mae’n ddatblygiad da. Ond dyw e ddim yn mynd i wella sefyllfa drychinebus y gymdeithas y maen nhw wedi ei gadael.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: