Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 29, 2013

Coedwig yr Iwerydd

Coedwig yr Iwerydd yw’r enw a roir ar y coed sy’n tyfu ar hyd arfordir gogledd Sbaen, gan gynnwys yma yn Asturias. Mae’r elltydd serth (imi llethr coediog yw ystyr allt) yn wynebu’r gogledd a gwyntoedd cryfion y môr.  Mae’r mynyddoedd yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin mewn rhesi, yn mynd yn uwch wrth ymbellhau o’r môr, felly mae digon o lethrau i filoedd lawer o goed. A gan fod ardaloedd helaeth yn rhy serth hyd yn oed i wartheg mynydd, ac eraill yn cael eu diogelu’n llwyr rhag anifeiliaid pori, mae coedwigoedd naturiol hynafol yn dal mewn bodolaeth.

P1160681

Y syndod yw bod y coed yn llwyddo gystal ar ochr y glogwyn fel hyn. Y diwrnod o’r blaen aethom ni am dro bach yn y Picos de Europa, gan ddechrau wrth Lyn Enol. Yr adeg yma o’r flwyddyn mae’n bosib gyrru i lawr y lôn fach (ar y dde wrth weld y llyn am y tro cyntaf) hyd at man a elwir yn Pozu del Aleman – pwll yr almaenwr. Dyma’r lle i ddechrau teithiau hirach fel honno i’r Mirador de Ordiales, ond y tro yma dim ond hyd at y Mirador del Rey yr aethom ni. O’r man gwylio hwn y gwelwch chi’r Bosque de Pome

Bosque de Pome

Bosque de Pome

Mae hon yn un o’r ardaloedd mwyaf sydd ar ôl. Derw o dan 800m, ffawydd dros 800m. A phan fydd y ffawydd yn pallu tua’r 1000-1100m, stribed arall o goed llai a llwyni, ac uwch eu pennau nhw, yr eithin dragwyddol. Roeddwn i tua’r un uchder â chopa’r Wyddfa yn tynnu’r llun. Er nad yw’r da byw yn crwydro’r Bosque de Pome, mae digon o anifeiliaid fel ceirw, llwynogod, baeddiaid gwyllt, ie a bleiddiaid hefyd. Dro arall bydd rhaid inni fentro i fewn i’r coed: ond rwy’n siŵr y byddem ni’n rhy swnllyd i weld llawer onibai ein bod yn cwato’n hunain am amser sylweddol.

Y coedwigoedd hyn, mae’n debyg, fyddai’n ‘naturiol’ dros ardaloedd eraill y Picos onibai bod bugeiliaid yn mynd â’u hanifeiliaid yno dros yr haf. Yr un ddadl â’r un sy’n troi mewn cylchoedd yn fy mhen ynglŷn â garddio – a ddylwn i adael pethau i fod? Na, meddai fi, nid wyf eisiau byw mewn jyngl o goetach a llygod mawr. Onid wyf i hefyd yn rhan o gadwyn bywyd? Un gyda’r hawl i fyw ac i dyfu’i bwyd – heb wrth gwrs ladd mwy o bethau gwyllt (mieri, mwydod) nag sydd angen.

 


Responses

  1. Dwi’n siwr fod garddio ar raddfa leol yn gwneud llawer mwy o les i’r amgylchedd nag o ddrwg. Mae dy gwestiwn yn taro nodyn i mi oherwydd dwi wedi bod yn meddwl llawer yn ddiweddar am y dulliau paramaeth/permaculture o dyfu bwyd, fel ‘garddio fforest’ ac ati, sy’n nes at batrwm naturiol o dyfu cynnyrch. Braf fyddai cael digon o le i wneud gwahaniaeth sylweddol!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: