Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 3, 2013

Anobaith ac Uchelgais

Dyma hanes a welais i yn El País. Fi sydd wedi rhoi’r cyd-destun.

Ers dwy flynedd bellach mae cannoedd o filoedd o ieuenctid Sbaen yn ymfudo i chwilio am waith. Unrhyw waith, o fewn gwledydd Ewrop neu ar draws y byd i gyd. Yma, does dim gobaith canfod swydd. Mae’r goreuon wedi gwneud eu graddau Meistri a’u graddau Doethur, a dal heb gael dim.

Ond mae miloedd lawer sy’n dal i weld Sbaen fel y porth sy’n arwain at gyfoeth economaidd. Nid Sbaenwyr, ond y miloedd eraill sy’n eu towlu eu hunain ar y môr bob blwyddyn mewn cychod bach bregus. Y miloedd sy’n dod o gogledd a chanolbarth yr Affrig, o’r dwyrain canol, o Afghanistan. Bron bob mis mae newyddion bod patera (yr enw Sbaeneg ar y math o gwch agored a ddefnyddir) wedi suddo, a nifer wedi boddi neu eisoes wedi marw ar ei fwrdd.

Y tro yma, doedd dim cwch yn rhan o’r hanes. Dim ond y cwch a ddaeth o hyd i rywun mewn gwlybwisg deifio, oddi ar arfordir de Sbaen. Pan gyrhaeddodd y gwsanaeth brys, fe gafwyd taw dim ond sgerbwd oedd tu fewn i’r wisg. Ond roedd dal i fod sach gerdded ar ei gefn, ac yno wedi eu lapio mewn plastig ac yn dal yn sych, roedd dillad dyn, ynghŷd â phasbort yn enw dyn ifanc o Moroco.

Credir ei fod wedi boddi sbel yn ôl, wedi suddo i waelod y môr a’r corff wedi ei fwyta gan greaduriaid. Wedyn, gan fod y sgerbwd yn pwyso llai, codi unwaith eto i’r wyneb. Roedd y dyn ifanc sydd â’i enw yn y pasbort (a sdim rheswm i gredu nad efe oedd, dim ond ei fod e heb ei brofi eto) wedi graddio o un o brifysgolion ei wlad, yn ôl ei dudalen Linkedin yn medru Saesneg yn ogystal â Ffrangeg, ac efallai wedi suddo i bydew anobaith wrth ffaelu cael gwaith: ei ymgais – ei uchelgais – i wella ei fywyd arweiniodd at ei farwolaeth. Heb yr arian i dalu un o feistri’r cychod (dydyn nhw ddim yn teithio – siwrnai unffordd yw hon) fe benderfynodd e nofio’r holl ffordd ar draws y culfor – o gwmpas 10 milltir, ac yn llawn o longau mawr a chychod heddlu Sbaen a’r Graig. Fyddwn ni byth yn gwybod sut y bu farw.

Beth ddaw o’r miliynau sydd wedi dilyn addysg uwch, wedi gwneud popeth yr oedd y gymdeithas yn disgwyl,  ac eto heb gyfle i ddechrau bywyd oedolyn? Dyna ddylai fod prif amcan llywodraethau – ie, a’r gymdeithas yn gyffredinol – rhoi cyfle iddyn nhw.

A diolch i’r holl drydarwyr wnaeth awgrymu geiriau: gwlybwisg oedd fy newis. Gobeithio fydd pobl eraill yn ei ddefnyddio.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: