Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 5, 2013

Geiriau Rhyfelgar y Graig

Mae David Cameron (DU) a Mariano Rajoy (Sbaen) fel pâr o benfoelion yn ymladd dros grib gwallt. Y Sais yn mynnu na fydd Gibraltar fyth fythoedd yn cael ei rhoi’n ôl i Sbaen, a’r llall yn llawn stêm ynglŷn â’r difrod y mae’r diriogaeth estron yma ar dir Sbaen yn gwneud i hunanbarch ac economi’r wlad.

Hawdd iawn yw pwyntio bys at ddinasoedd Ceuta a Melilla, sydd yn perthyn i Sbaen er eu bod ar dir Moroco – ond o leiaf y mae’r rhain yn rhan o Sbaen, ac yn anfon aelodau seneddol i senedd Sbaen yn Madrid. O’r hyn yr wyf i wedi ei ddarllen, fyddai poblogaeth Gibraltar ddim yn awyddus iawn i gael telerau tebyg: maen nhw’n mwynhau eu statws arbennig a’u hunanreolaeth. Dyna sy’n eu galluogi nhw i godi eu trethi eu hunain, ar raddfa sy’n denu buddsoddwyr a busnesau tramor.  Pa fath? Wel yn ôl y CIA, mae treian o incwm y Graig yn dod o wasanaethau ariannol, treian arall o dwristiaeth (o’r DU ac o longau mordeithiau gwyliau) a chwarter o gyflenwi llongau masnach sy’n galw heibio. Y sector srall sy’n tyfu yw busnesau’r we, yn enwedig gemau a gamblo. Mae mewnforion bwyd a hanfodion eraill bywyd, ar y llaw arall, yn dod o Sbaen.

Mae’r llefydd bach hyn yn ‘dipyn o boendod i’r rhai sy’n credu mewn trefn’. Creiriau daearyddol a gwleidyddol ydyn nhw o oes deinosoriaid ymerodraethol Ewrop.  (Mae clwb bach arall o greiriau yn cynnwys Andorra, Lichtenstein a San Marino – a hyd yn oed Luxembourg.)

Ac maen nhw’n gallu bod yn danau bach myglyd cyfleus iawn i wleidyddion a llywodraethau sydd eisiau tynnu sylw’r cyhoedd oddi ar ryw bwnc anos ei drin. Yn achos Rajoy, nid yr economi, ond yr achos o lygredd o fewn ei blaid (PP). O’r diwedd mae e wedi ymddangos o flaen y senedd i ateb yr honiad ei fod ef yn bersonol wedi derbyn arian dirgel o ffynonellau answyddogol, ond ‘na gyd ddywedodd e oedd ‘nid y fi oedd’. Dyw pobl Sbaen fel y cyfryw ddim yn meddwl byth a hefyd ‘pan gawn ni’r Peñon (y Graig) yn ôl?’ Does dim ots gyda nhw am y lle.

Ond rwy’n siŵr y clywn ni fwy am y peth dros yr wythnos i ddod: mae’n fis Awst wedi’r cyfan, a dim digon i lenwi tudalennau’r cyfryngau. Yr haf cyntaf inni ei dreulio yn y tŷ hwn, roedd digwyddiad bach yn Ynys y Persli, sydd â neb o gwbl yn byw yno ond sy’n cae;l ei hawlio gan Moroco. Fe barhaodd hwnnw ryw wythnos.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: