Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 16, 2013

O’r Gegin: Focaccia

Yn anaml y byddaf yn gweithio bara: mae dwy fan fara yn dod i’r pentref bob dydd, pobydd da iawn tua 15 munud bant ac un rall sy’n dod i’r marchnadoedd lleol. Ond roeddwn i eisiau paratoi rhywbeth arbennig ar gyfer y cyfeillion noson y ffair gaws, felly dyma gofyn i un o fois y faniau a ddele fe â bricsen fach o furum imi. Anghofio wnaeth e, a bu’n rhaid gwneud y focaccia gyda burum sych, ond fe weithiodd hwnnw’n iawn.

y noson gynt:

paratoi ‘sbwng’: 100ml o ddŵr, 40g o flawd at fara, a 3g o furum sych. Byddai angen dyblu maint y burum os bydd peth ffres gyda ti.  Arllwys y dŵr i fowlen fach tseina, ysgeintio’r burum ar ei wyneb, a gadael am 1-2 funud. Ychwanegu’r blawd, gan droi’r cymysgedd gyda llwy bren. Clawr o haenen lynu (clingfilm – da hefyd yntefe?) yn dynn ar ben y bowlen a gadael y cwbwl mewn rhywle digon poeth dros nos.

12 awr yn ddiweddarach, pan fydd y sbwng yn edrych yn debyg i bast papur wal, amser bara. Addasiad yw hwn o ddau rysait: un gan Franco Taruschio o’r Walnut Tree ger y Fenni gynt, ac un a gefais yn y LATimes, gan rywun oedd wedi bod yn dysgu sut i’w wneud yn yr Eidal. Mae’n cymryd mwy o amser na’r arfer, ac yn cynnwys mwy o ddŵr a mwy o olew; mae hefyd yn gofyn llai o dylino (a dweud y gwir, dim tylino o gwbl – ond rwy’n gwneud peth). Bydd angen dechrau ryw 3-4 awr cyn amser bwyta’r focaccia, gyda dwy fowlen fawr ar gyfer y paratoi, a dau dun teisen ‘Sandwich’ ar gyfer y ffwrn.

450g blawd bara

75ml olew olewydd da

15g burum sych (30g ffres)

175ml dŵr claear

30g dail rhosmari wedi’u malu’n fân, + 20-30 sbrigsen fach

halen môr bras

a’r sbwng!

Mewn powlen fawr, ar ben y sbwng a’r dŵr, ychwanegu’r burum, y blawd, yr olew, y rhosmari mân a llond llwy de o halen. Cymysgu wrth ychwanegu pob peth. Haws gwneud hyn gyda chymysgydd trydan mawr sydd â bachyn ar gyfer toes, ond bu’n rhaid imi ei gymysgu â llaw. Pan fydd y toes yn llyfn ac yn dechrau dod bant o’r ochrau, ei droi mâs ar fwrdd (gyda pheth blawd arno, ac ar dy ddwylo). Tylino wedyn i fod yn sicr bod y toes un unffurf drwyddo, ond nid yn ormodol.

Cymryd yr ail bowlen fawr, gydag ychydig o olew drosti i gyd, a rhoi’r toes ynddi. Clawr o glwtyn neu haenen lynu, lle poeth, a’i adael am awr a hanner nes bod ei faint e wedi dyblu.

toes yn dyblu'i faint

toes yn dyblu’i faint

Troi’r toes mâs ar y bwrdd eto: fe fydd e fwy neu lai yn grwn. Dychmyga taw sgwâr sydd yno, a throi pob un o’r pedwar ‘ochr’ tuag at y canol. Troi’r cwbl drosodd, a dodi fe nôl yn y bowlen am awr arall.

Yn y ddau dun teisen, arllwys tua 30ml o olew yr un i wneud pwll. Bydd hwn yn rhan o’r broses coginio, nid yn unig yn cadw’r torth rhag glynu.

Dodi’r toes yn ôl yn ofalus ar y bwrdd, a’u rannu’n ddwy. Un i bob tun, a thynnu tipyn bach ar ochrau’r toes er mwyn cael cylch. Gyda bys neu fawd, gwneud pantiau yn y toes mewn pa batrwm bynnag wyt ti eisiau. Gwthio i lawr yn gryf er mwyn gwneud lle i’r sbrigs rhosmari, a bydd y toes wedyn yn tyfu o’u hamgylch nhw. Ychydig mwy o halen wedi ei gwasgaru dros y top, ychydig mwy o olew hefyd. Nôl o dan y clwtyn, hanner awr arall o aros. Cynhesu’r ffwrn i 220C.

Coginio am 25 munud yn hanner uwch y ffwrn. Gadael i oeri.

foccacia rhosmari

focaccia rhosmari

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: