Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 16, 2013

Blwyddyn o Dywydd Rhyfedd

Newid hinsawdd neu beidio, mae’n werth nodi sut mae’r tywydd wedi bod yn Asturias ers blwyddyn, a’r effaith mae wedi cael ar yr ardd.

Rwy’n dewis dechrau nawr achos fod tymor hydref 2012 mor braf: fe barhaodd tan y nadolig, yn sych ac yn dwym a heb y gwyntoedd cryfion arferol. Ond gyda throad y flwyddyn, daeth y glaw.

P1160367

Ac fe barhaoedd hwnnw, hefyd. Bu’n bwrw glaw bron bob dydd o ganol mis Ionawr tan ddiwedd Mehefin. Inni sy’n tyfu llysiau, roedd y peth yn amhosib. Dim gobaith troedio ar y pridd, heb sôn am ei balu, ac felly buom ni’n hwyr iawn yn hau. Dim ond y ffa llydan, a phethau fel cennin a chabaits oedd i fewn ers misoedd, oedd i’w gweld yn y lleuarth.

Ddiwedd mis Mehefin, newidiodd popeth.

P1170121

Haul, gwres, sychder: a hynny tan nawr. O’r diwedd roeddem ni’n gallu hau a phlannu, ond roedd problemau eraill yn ein haros. Dwrhau. Fel arfer dim ond y tai gwydr a’r planhigion ifancaf sy’n cael, ond eleni roedd rhaid defnyddio llawer mwy. Roedd lleithder yn dal yn yr awyr, a gwlith bob bore, ond oherwydd y tir calch mae’r dŵr yn diflannu o’r pridd yn gyflym. Roedd y lleithder yn ein dal ni fel arall hefyd; roedd hynny a’r gwres yn ei gwneud hi’n flwyddyn uffernol am y blight, y malltod tatws a thomatos. Diolch byth roeddem ni wedi prynu nifer helaeth o dato Sarpo sy’n ei wrthsefyll yn eithaf da, ond ar wahan i’r tomatos ‘ceirios’ roedd y trysor coch yn dioddef.

Ac roedd rhywbeth arall. Roedd y coed ffrwythau wedi blodeuo’n eithaf da, glaw neu haul, ond yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn doedd dim digon o bryfed o gwmpas i’w peillio nhw. Yn aml roedd y blodau’n cwympo o’r coed wedi pydru gan gymaint y glaw. Fe wnaeth y coed afalau a’r gellyg yn iawn, ond chawsom ni’r un eirinen, nac eirinen wlanog. Fe bwdodd y mafon o dan y glaw ond fe ddaeth eu ffrwyth nhw’n ddiweddar.

Roeddwn yn amau na fyddai’r ffigys chwaith yn dda eleni ond yn ystod y ddeuddydd diwethaf (h.y. yn hwyr) maen dwsenni ohonyn nhw wedi dechrau aeddfedu. Y gamp nawr yw rhedeg i hôl yr ysgol i’w pigo nhw cyn y cawod nesaf.  Ond mae ar ben ar y cnau FFrengig. Ychydig iawn sydd, a llawer o’r rhain wedi pydru  – agusanadas, yw’r gair lleol am gnau sydd wedi dioddef gan larfa pryfed.

Dyw hydref eleni ddim mor braf â’r llynedd, ond dyw hi ddim yn oer. Tybed a gawn ni aeaf oer? Mae rhai cymdogion yn dweud bod angen oerfel ar goed ffrwythau i ladd pryfed a heintiau. Rhaid inni aros blwyddyn arall i wybod.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: