Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 9, 2013

Taith Gerdded: Picu Pienzu

Dyma ddisgrifiad o daith a wnaethom ni’r wythnos ddiwethaf.

Man dechrau: el Mirador del Fitu (600m, ac yn Sbaeneg yn cael ei sillafu Fito), ar y ffordd AS260 rhwng Arriondas a’r môr.  Dringo 560m i gopa Pienzu. 5 awr i gyd, gan gynnwys tynnu lluniau a bwyta brechdanau.

Picu Pienzu yw’r pwynt uchaf yn y Sierra del Sueve, mynyddoedd sy’n rhedeg ar hyd yr arfordir i’r gorllewin o Ribadesella. Ar y copa mae croes anferth, felly mae’n hawdd ei adnabod o bell. Yn y maes parcio yn y Fitu, mae bwrdd sy’n dangos y daith yn fras:

Picu Pienzu: Taith 3

Picu Pienzu: Taith 3

Rhaid croesi’r heol, a dilyn llwybr amlwg (gyda bwrdd arall) o gwmpas ochr ogleddol bryn bach. Mae’r golygfeydd ar hyd yr arfordir yn wych.

P1170302

Ar ôl awr, neu ychydig yn llai, bydd y cerddwr yn cyrraedd y Vega del Bustacu. Dôl yw vega, a byddwn yn awgrymu bod gan bustacu gysylltiad â’r gair bustach. Tir pori yw’r Sueve i gyd, hyd at gopa’r Pienzu, a digon o ferlod yn ogystal â gwartheg.

P1170310

Hwn yw cartref yr Asturcon, ceffyl sy’n byw ar y mynydd drwy’r flwyddyn, ac sy’n edrych yn ddigon tebyg o ran pen a chorff i’r ceffylau a welir wedi’u peintio yn ogofau pobl Oes y Meini.

Wrth adael Vega del Bustacu, tua’r gorllewin eto, mae’r llwybr yn dechrau codi’n eithaf serth, ond yn dal yn llwybr da. Awr arall ac ar ôl tamaid o fwyd, dyma ni yn y Majada de Beluenzu, wrth droed rhan fwyaf serth y daith. Mae sawl llwybr yn dringo i’r copa, y rhan fwyaf ohonynt yn llwybrau anifeiliaid. Ond roedd hi’n ddiwrnod hyfryd, heb ormod o wres na glaw na gwynt,  felly dyfal donc a’n tywysodd tuag at y copa a’r groes. Mae’r ffaith bod y merlod yn pori pob modfedd yn golygu nad oes gormod o eithin chwaith.

edrych tua'r copa

edrych tua’r copa

I’r chwith o’r ddraenen, er enghraifft, mae’n bosib gweld y darnau o borfa lle wnaethom ni ddechrau arni.

Ac wrth eistedd ar ben Pienzu, dyma’r olgyfa tua’r de: copaon gorllewinol y Picos de Europa yn gwisgo het wen yn barod.

Picos de Europa o Picu Pienzu

Picos de Europa o Picu Pienzu

Dilyn yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio a dyna fe. Ond mae digon o bethau eraill i weld yn y Sierra del Sueve, gan gynnwys coedwig yw, safleoedd Oes yr Efydd, a phreiddiaid o fychod danas (gama gama). Fe gafodd y rheiny eu cyflwyno i’r Sueve 50 mlynedd yn ôl er mwyn eu hela, rhywbeth nad yw’r digwydd nawr onibai pan fydd eu niferoedd yn bygwth cytbwysedd anifeiliaid a phlanhigion cynefin.

Mae hwn yn daith y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn ei gael yn ddigon hawdd, ac yn rhoi cyfle i weld dwyrain Asturias o’r môr i’r mynyddoedd uchaf mewn byr o amser.

 

 

 


Responses

  1. Swnio, ac edrych fel tro hyfryd iawn. Mae’r haul yna wedi cyrraedd Cymru y bore ‘ma… am ryw hyd!

    • wel cyfnod heulog byr iawn gest ti yn ôl y rhagolygon yr wyf i newydd fod yn darllen. Gobeithio bydd pethau’n gwella eto.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: