Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 13, 2013

Prestige: Neb ar Fai

Un flwyddyn ar ddeg i’r diwrnod, dyma ganlyniad achos llys y Prestige, y llong olew a suddodd oddiar arfordir Galicia yn 2002, gan lygru 2000km o draethau a chreigiau gogledd Sbaen.

Yn ôl y barnwr, doedd dim bai ar neb. Nid y capten, sydd erbyn hyn yn 78 oed ac a gafyd yn euog o drosedd arall, llai. Na gweddill swyddogion y llong.  Nac awdurdodau llongau Galicia na Sbaen. Doedd y cwmni a adeiladodd y llong (o gynllun sydd erbyn hyn wahardd), na’r gwleidyddion rhanbarthol a Sbeinig, ddim o flaen y llys yn y lle cyntaf. Ac mae hynny’n golygu na fydd neb yn gorfod talu am y difrod a’r colledion i fusnesau pysgota a thwristiaeth.

Roedd y tywydd yn ofnadwy ar hyd arfordir y Cantábrico: tonnau enfawr, llycheidi, gwynt cryf. Eisoes roedd craen wedi cwympo drwy adeilad yn Bilbao a dwy fenyw wedi eu lladd yng nghanol Coruna. Roedd corff un-haenen y Prestige yn methu gwrthsefyll cryfder yr Iwerydd. (Ychydig oriau’n gynharach, roedd long arall wedi colli nifer o gynwyswyr mawr metal yn yr un ardal oherwydd y gwynt. Tybed ai un o’r rhain wnaeth y twll cyntaf yng nghorff y Prestige?) Roedd hi’n gwyro dros 20 gradd o’r llorwedd pan wnaethpwyd y galwad am gymorth.

Mae gan Coruna ddoc arbennig ar gyfer llongau olew mewn trybini. A’r cwestiwn sydd heb ei ateb yw: pam felly ddywedodd yr awdurdodau wrth y Prestige am hwylio ymlaen i wyneb y storm, ymhellach o’r arfordir?

Pan fydd llong gyda llwyth gwerthfawr ar fin suddo, mae  dau grwp yn dechrau gweithredu. Nid yn unig y timau achub, a llongau’r awdurdodau, ond hefyd y cwmniau  achub (salvage) sydd yn gobeithio ennill arian mawr. Ac fe gafwyd capten y Prestige yn euog o wrthod cymorth y llongau tynnu: dyw e ddim wedi esbonio pam.

Y diwrnod wedyn, gyda dim ond y capten a dau swyddog arall o’r criw yn dal ar fwrdd y llong olew, roedd ei llwyth yn dechrau cyrraedd arfordir gorllewin Galicia, gan ddistrywio ffermydd bwyd môr a physgod, a llygru’r traethau gyda haenen dew o olew tew, chapapote. Aeth miloedd yno o bob ran o Sbaen a thu hwnt i helpu glanhau anifeiliaid, adar a thraethau.

Fe aeth y gwaith ym ei flaen am fisoedd. Y Pasg wedyn roedd pobl o hyd ar y traethau yn nwyrain Asturias gyda brysiau gwifrau yn cael yr olew oddiar y creigiau. Yn Galicia, cododd y mudiad Nunca Maís (Byth Eto) yn erbyn y ffordd yr oedd y llywodraeth wedi delio â’r Prestige.

Erbyn hyn mae pethau’n edrych yn bur debyg i beth oedden nhw cyn yr olew. Ac maen nhw’n dweud bod llongau’n fwy diogel, a’r profion arnyn nhw yn llymach (baner y Bahamas oedd gan y Prestige.) Ond pan fydda’i’n edrych mâs dros y môr, yn enwedig ar noson o daranau a llycheidi pan fydd y gwynt yn dy chwythu di i’r llawr, rwy’n amau y gallai fe ddigwydd eto.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: