Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 23, 2013

Nôl i’r 30au

Mae llywodraeth Sbaen wrthi eto yn ceisio droi amser yn ôl. Bob tro maen nhw’n agor eu cegau mae’r llen yn siglo ac yn dangos unwaith eto nad plaid o’r ‘dde-canol’ yw’r PP bellach ond o’r dde. Y tro hwn, ymosod ar hawliau menywod drwy gyfyngiadau ar erthylu. Dim ond lle mae rhywun wedi beichiogi fel canlyniad i drais, neu lle byddai geni’r plentyn yn niweidio iechyd y fam, y bydd yn cael ei ganiatau. Ar hyn o bryd, lle bydd yr erthyliad yn cael ei wneud o fewn 14 wythnos i’r dyddiad cenhedlu, nid oes cyfyngiadiau.

Yn hanesyddol, ac nid yn Sbaen yn unig, roedd yn bosib i fenyw fynd at y doctor ac esbonio sut y byddai’n dioddef yn seicolegol – hyd at hunanladdiad – petai’n gorfod geni plentyn. Ac y byddai’r meddyg yn llofnodi’r ffurflen. Fe fydd y drefn newydd yn Sbaen yn gwneud y broses yn hirach, ac o reidrwydd yn golygu erthyliad hwyrach, weithiau’n fwy anodd, hyd yn oed os bydd yn cael ei ganiatau. Dyna’r ochr iechyd. Ond mae’r ochr wleidyddol yn hala ofn ar bobl.

Yn gyntaf, oherwydd y perthynas rhwng y PP a’r eglwys Gatholig. Yn barod maen nhw wedi rhoi mwy o gyfle i’r eglwys ymyrryd yn yr ysgolion, a nawr maen nhw am wneud hynny o fewn yr ysbytai hefyd. Roedd cyfaill agos imi yn Gatholig, ac yn seiciatrydd. Ac yn barod i lofnodi ffurflenni erthylu – os oedd yn credu taw dyna oedd y drwg lleiaf yn yr achos dan sylw. Ond mae’r mwyafrif yn debyg o ddilyn cyfarwyddiadau Rhufain.

Agwedd y PP tuag at fenywod? Mae menywod ymhlith ei harweinwyr, ond maen nhw o’r un cyff â Thatcher: ‘os wyf i’n gallu wneud e mae pawb yn gallu’. A rhaid pwysleisio na fydd gwragedd a merched barwniaid y PP yn gorfod ymbil am erthyliad yn un o ysbytai Sbaen: fe fyddan nhw’n mynd i Paris, neu i Lundain, ac yn talu amdano. Menywod ‘cyffredin’, di-waith efallai, neu ar y llaw arall yn ffaelu fforddio colli’r gwaith sydd gyda nhw, fydd yn dioddef.

Mae pleidiau’r dde ar draws Ewrop i weld yn ceisio mynd â ni nôl i fyd cymdeithasol a gweithiol y 1930au. Gwahaniaethau mawr o ran arian a chyfle. Menywod yn ôl yn y gegin. Daeth yr amser i weiddi Na, mae’n rhy hwyr, mae pethau wedi newid. A bydd pethau’n dal i newid, gobeithio, ond mynd yn eu blaen yn hytrach na tua nôl.


Ymateb

  1. Heno trydarwyd hyn gan un o ieuenctid y PP: sdim ots gyda fi os ydych chi’n derbyn crasfa er mwyn erthylu, ond bod fy nhrethi i ddim yn talu amdano. Mae e nawr wedi cau ei gyfrif.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: