Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 7, 2014

Tywysoges o Flaen ei Gwell

Tywysoges yn y doc. Yn Sbaeneg dywedir bod y diffynnydd ‘en el banquillo‘, ar y fainc, ond yn amlwg mae hwn yn un o’r achosion i beidio â chyfieithu air am air.

Ar ôl cyfnod cyfebru o naw mis, mae’r barnwr-erlynydd wedi galw ar Cristina de Borbon, merch brenin Sbaen, i ateb cyhuddiadau o dwyll ariannol a golchi arian. Mae’r holl beth yn deillio o fusnes ei gŵr, Iñaki Urdangarin, oedd yn ôl y dystiolaeth sydd wedi ymddangos hyd yn hyn, yn derbyn symiau mawr am wneud fawr ddim. Dywedir bod yr arian wedi ei symud i gyfrifon tramor, wedi ei fuddsoddi mewn tai crand, ac wedi talu am wyliau moethus i’r pâr brenhinol fel cyfarwyddwyr cwmni Noos.

Y cyhuddiad yn erbyn y dywysoges yw ei bod wedi gadael i hyd ddigwydd, wedi edrych naill ochr, wedi arwyddo papurau heb ystyried beth oedd ynddyn nhw. A hyn tra’r oedd, fel y dywedais, yn gyfarwyddwr. Does gyda fi ddim syniad beth oedd yn ei meddwl hi, ond mae’n swnio fel un o’r bobl hynny sy’n credu nad oes rhaid iddyn nhw fyw o dan yr un rheolau â’r ‘bobl gyffredin’. Ac mae hyn wedi digwydd ar amser anodd i’r frenhiniaeth. Mae llawer o Sbaenwyr yn helwyr; eto, roedd y gwrthwynebiad i deithiau hela’r brenin Juan Carlos i Botswana, lle aeth i saethu eliffantod, yn syndod o gryf.

Mae’n bosib na fydd rhaid i’r dywysoges ateb y cyhuddiadau yn ei herbyn. Mae sawl corff o fewn gwladwriaeth Sbaen â ‘diddordeb’ cyfreithiol yn yr achos: yn bennaf y Trysorlys,  a Swyddfa yr Erlynydd Cyhoeddus. Does yr un o’r ddau wedi cefnogi penderfyniad y barnwr-erlynydd. Ond mae hefyd le i gyhuddiadau gael eu cefnogi gan gyrff eraill. A beth sy’n rhyfedd yn yr achos hwn yw bod yr unig gefnogaeth hyd yn hyn wedi dod o Manos Limpias, undeb neu ffug-undeb adain dde eithafol, sydd fel arfer yn dwyn achosion yn erbyn mudiadau’r chwith a chenedlaetholwyr yn Catalwnia a Gwlad y Basg. Yn ôl yr erthygl hwn yn El País , fel arfer ni fyddai hynny’n ddigonol i’r achos fynd yn ei flaen. Ond mae’r awdur yn nodi un achos lle erlynwyd cyn-lywydd senedd Gwlad y Basg am fethu â diddymu grŵp o’r chwith (cenedlaetholwyr) o fewn y senedd, a hynny heb gefnogaeth wladwriaethol.

Y rheswm a roddwyd oedd bod ‘diddordeb cymunedol’ mewn parhau a’r erlyniad hwnnw. Mae’r barnwr-erlynydd Castro, sydd wedi galw ar Cristina i’r llys, yn dweud yn blwmp ac yn blaen bod ‘rhaid wrth gyfiawnder cyfartal i bawb’. Wedwn i fod hynny hefyd yn fater o ddiddordeb cymunedol.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: