Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 21, 2014

Esboniad

Rwyf yn teipo hwn mewn llythrennau o faint anferthol. Wedi cael llawdriniaeth i dynnu cataract (Cymraeg? rhaeadr? ddim yn swnio’n iawn). Amser yn mynd heibio heb fawr o wella.  Dyma’r rheswm pam nad oes cofnod newydd ers hydoedd.


Ymateb

 1. “Pilen” yw cynnig cyntaf Geiriadur yr Academi yng nghyd-destun llygaid ond mae’n rhestru “cataract” hefyd. “Cataract(au)” yw unig gynnig Y Termiadur, sy’n cynnwys Termau Hybu Iechyd. Mae’n cadw “pilen” ar gyfer “membrane”.

 2. Gobeithio y byddi di’n well yn fuan iawn. Mae Geiriadur yr Academi yn rhoi pilen (pilennau), rhuchen (rhuchennau, rhuchenni), cataract (cataractau), N.W:occ: plisgyn (m) [ar lygad](plisg [ar lygad]). Dim ond cataract dw i’n gyfarwydd ag e. “Cataract” arall – waterfall – yw “rhaeadr”. Disgwyl ymlaen at weld y blogio cyson yn ailddechrau,
  Siân

  • Diolch Siân Mae’n debyg bod meddygon yr hen Aifft wedi bathu ‘cataract’ yn yr ystyr rhaeadr, achos fel ‘na roedden nhw’n eu gweld nhw. O’r tu fewn, fel petai, maen nhw’n debycach i lenni.

 3. Finne’n dymuno gwellhad buan i ti hefyd, Cathy – mwynhau’r blogiau’n fawr. Ie, ‘pilen’ yw’r hyn fyddwn i’n ei ddweud am gataract ar y llygad. Cofion gorau, Siân (chwaer Catrin)

 4. Dw i yn cael boddhad mawr yn darllen dy flog – diolch yn fawr iti. Gwellhad buan iawn i ti o Gymru gwlyb iawn.

 5. Gwych be maen nhw’n medru neud tydi. Brysia wella. Edrych ymlaen i glywed am baratoadau’r gwanwyn cynnar yn y lluarth…alli di synhwyro’r genfigen hinsawdd?!

 6. Gwellhad buan i ti. Gobeithio bydd dy olwg yn ôl i’r arfer cyn bo hir.

 7. Gwellhad buan Cathi.

 8. Mae’n ddrwg gen i glywed. Gobeithio wir bod pethau yn gwella rwan. ‘Falle dyma’r amser i fwyta’r pethau anhygoel yn y rhewgell!

 9. Diolch i bawb am eu dymuniadau da a’r gair ‘pilen’. Mae fy ngolwg yn gwella bob yn dipyn, ond dyw e ddim yn sefydlog – ambell fflach clir, wedyn y niwl. A rhywbeth nad oeddwn i wedi ei ddychmygu: mae fy llygaid fel planhigion tyner sydd wedi treulio oes o dan (neu tu ôl i) wydr. Mae tymheredd isel a gwynt oer Ionawr yn eu crychu nhw! Edrych ymlaen yn fawr at fentro i’r ardd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: