Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 2, 2014

Ffarwel ag un Brenin

Mae brenin Sbaen, Juan Carlos, wedi ildio’r orsedd. Ond gan taw ei fab Felipe fydd yn cymryd ei le, fawr o newid fydd.

Mwy heno pan gaf i amser: mae’n ddiwrnod da i fod yn y cae.

(Rai oriau wedyn)

 

Grym ystrydeb ei gwirionedd. Ystrydeb erbyn hyn yw dweud taw’r un rhwyg sydd yn hollti cymdeithas Sbaen heddiw ag yn amser y rhyfel, ond mae’r ffordd mae pobl wedi ymateb i benderfyniad y brenin yn awgrymu bod rhywfaint ynddi.

Dim ond dau bennaeth gwladwriaeth y mae Sbaen wedi cael ers gweriniaeth y 30au. A gyda llaw, nid y ‘gwrthryfelwyr’ oedd milwyr a chefnogwyr y weriniaeth: dilynwyr Franco a’i debyg wnaeth godi yn erbyn llywodraeth etholedig. A does dim dwywaith bod Juan Carlos wedi chwarae rhan bwysig fel y ffigwr oedd yn gallu perswadio dynion yr hen drefn i dderbyn rhyw fath o ddemocratiaeth – etholiadau hyd yn oed! Ond mae amheuon wedi codi – e.e. yn ystod cyfnod y ddau ymgais aflwyddiannus, ym 1981 a 1982,  i fynd yn ôl at reolaeth gan y fyddin – a oedd e wir yn credu yn nemocratiaeth neu jyst eisiau ei orsedd yn ôl iddo fe a’i deulu.

Y gwahaniaeth barn heddiw yw beth sy’n dod nesaf. Tra bod pobl y sefydliad yn trafod rhinweddau Felipe, fydd yn cymryd drosodd mewn 4-6 wythnos, mae mudiadau gweriniaethwyr, a’r Podemos newydd, yn cynnal gwrthdystiadau ledled Sbaen heno i alw am refferendwm cyn bod y trosglwyddo coron yn digwydd. Refferendwm fyddai’n penderfynu pa fath o bennaeth gwladwriaeth y dylid cael o hyn ymlaen. A ddylid ei ethol.

Roedd cefnogaeth y bobl i’r brenin wedi disgyn yn isel oherwydd ei ffordd o fyw – yr holl hela, gan gynnwys eliffantod ac anifeiliad prin, y gwario mawr, y merched. Mae ei fab yn ymddangos yn gyhoeddus yn fwy tebyg i reolwr o radd canolig. A fydd hynny’n ddigon i gadw’r Borboniaid ar orsedd Sbaen?


Ymateb

  1. Helo Cath, a diolch eto! Wrth ddarllen nifer o’ch blogiau ar goroni Felipe a’r goron yn gyffredinol, daeth llyfr Javier Cercas, Anatomía de un Instante, am y 23-F i’r meddwl. Tybed ydych chi wedi’i ddarllen?

    Yr hyn roeddwn i’n ei feddwl am y llyfr oedd y byddai’n syniad gwych pe bai cercas yn ailymweld rywbryd ag adeg y cipio, a hynny gyda’r bwriad o bendroni ynghylch rôl a chymhellion Juan Carlos. Mae rhywfaint o hyn yn y llyfr, ond gyda’r rhan fwyaf yn troi o amgylch Suárez, Carrillo a Gutiérrez Mellado, mae dyn yn awchu am fwy am y brenin ei hun!! Nid hanesydd mohonof, ond ysgwn i i ba raddau roedd JC a Pujol yn greiddiol i ganlyniad terfynol y cipio? Mae ‘hanes’ yn dweud wrthon ni eu bod ill dau’n rhannu’r amlygrwydd a’r sylw oll yn hyn o beth, ond ys gwn i …?!
    Hwyl!
    Patrick

    • Helo Patrick. Na, yn anffodus, dyna un o lyfrau Cercas yr wyf i heb ei ddarllen. Rwy’n cael trafferth gyda fy llygaid ar hyn o bryd ac mae darllen pethau hir yn wir boendod. Mae bod heb lyfrau ar eu hanner hefyd yn wir boendod! Ond rwy’n siwr y bydd llawer mwy o ffeithiau, atgofion o bob lliw, a damcaniaethau yn dod i’r amlwg yn awr.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: